Piski urząd pracy jeden z najlepszych w kraju

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu otrzymał nagrodę specjalną w dziedzinie promocji zatrudnienia i kreowanie wysokich standardów usług na rynku pracy.

Wyróżnienia przyznano podczas gali na stadionie PGE Narodowym w Warszawie, zorganizowanej z okazji 100-lecia powstania Publicznych Służb Zatrudnienia. Uroczystość odbyła się z udziałem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz dyrektorów powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

Uroczysta gala byłą okazją do wręczenia nagród specjalnych pracownikom powiatowych urzędów pracy, wyróżniających się w swojej działalności uzyskiwaniem najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i aktywizacji zawodowej oraz wyróżnienia dla powiatowych urzędów pracy, wykazujących się najwyższą skutecznością w wydatkowaniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i skutecznie realizujących działania w zakresie migracji zarobkowych.

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu nagrodę odebrał Marcin Kamiński, dyrektor piskiego PUP. Piski urząd był jedynym wyróżnionym spośród powiatowych urzędów pracy z województwa warmińsko – mazurskiego.

— Ta nagroda, to wynik pracy całego zespołu PUP w Piszu. Jest ona powodem do dumy, ale przede wszystkim motywacją do dalszej pracy i dobrych działań na rzecz lokalnego rynku pracy — powiedział Marcin Kamiński, dyrektor PUP w Piszu.

W Polsce działa 340 powiatowych urzędów pracy. Tylko 16 z nich otrzymało nagrody podczas gali Na PGE Narodowym.

PUP w Piszu został też doceniony również przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko – mazurskiego. Marszałek województwa, Gustaw Brzezin, przyznał statuetki dla wyróżniających się w regionie urzędów pracy, nagrody pieniężne oraz dyplomy za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy. Za szczególne osiągnięcia w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej w 2018 roku, wyróżnienia otrzymały urzędy pracy w Gołdapi, Piszu i Szczytnie oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w piątek. Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia w naszym kraju obchodzone jest corocznie 27 stycznia.

Marszałek sejmiku Gustaw Brzezin wręcza wyróżnienie dyrektorowi PUP w Piszu Marcinowi Kamińskiemu
Fot. Archiwum PUP w Piszu