Przemoc domowa w powiecie piskim w roku 2018 – statystyki

„Bez powodu wszczął awanturę. Jest nietrzeźwy”. Tak zwykle zaczynają się zgłoszenia interwencji kobiet, które doznają przemocy w rodzinie.

W takich sytuacjach policjanci wszczynają procedurę „Niebieskiej Karty”. W minionym roku w powiecie piskim aż 383 osoby doświadczyły rożnego rodzaju przemocy w rodzinie. Funkcjonariusze założyli 376 „Niebieskich Kart”, czyli nieco mnie niż rok wcześniej.

Oficer dyżurny piskiej komendy podczas każdej służby odbiera telefony od ofiar przemocy domowej. Najczęściej o pomoc proszą kobiety. Rozmowa zaczyna się zwykle od słów: „Jest pijany i awanturuje się”.

Przebieg tego typu interwencji jest bardzo różny, stąd patrol natychmiast jedzie pod podany adres. Zastaje tam zwykle zdenerwowaną i przestraszoną kobietę, często płaczące dzieci i nietrzeźwego sprawcę przemocy domowej. Policjanci często podejmują decyzję o zatrzymaniu mężczyzny w policyjnym areszcie z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych domowników. Rodzinę natomiast obejmują procedurą „Niebieska Karta”.

Jeden z policjantów piskiej komendy, który już nie raz podejmował interwencje w rodzinach, gdzie dochodziło do przemocy tak relacjonuje ich przebieg: „Tego typu interwencje zawsze są bardzo trudne, bo nie wiadomo, czego można się spodziewać na miejscu. Na pewno zawsze trzeba być bardzo ostrożnym i czujnym wchodząc do mieszkania, gdzie zgłoszona została awantura domowa. Czasami są to niegroźne kłótnie pomiędzy małżonkami, ale zdarza się, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, bo sprawca realnie zagraża pozostałym domownikom na przykład biegając po domu z nożem. Najtrudniejsze są jednak te sytuacje, w których świadkami przemocy domowej są dzieci, a jeszcze trudniejsze, gdy to właśnie one są ofiarami przemocy, a takie przypadki niestety także się zdarzają”.

Policjanci każdego dnia interweniują w rodzinach, w których dochodzi do przemocy domowej. W 2018 roku funkcjonariusze na terenie powiatu piskiego założyli 376 „Niebieskich Kart”, czyli o 47 mniej niż rok wcześniej. W 163 przypadkach funkcjonariusze interweniowali w rodzinach, które już wcześniej objęte były tą procedurą. Ponad połowa z tych interwencji, bo aż 193 miała miejsce na terenie wsi powiatu piskiego, a 183 w miastach.

Przemoc dotknęła 383 osoby. Wśród nich były: 279 kobiety (262 w wieku do 65 lat i 17 powyżej tego wieku), 89 mężczyzn (85 do lat 65 i 4 powyżej tego wieku) oraz 15 dzieci.

Wśród osób, które stosują przemoc w rodzinie było: 351 mężczyzn (w tym 257 nietrzeźwych), 23 kobiety (podobnie jak w roku poprzednim) w tym 12 nietrzeźwych i 2 nieletni ,w tym jeden pod działaniem alkoholu.

Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu w policyjnym areszcie 211 sprawców przemocy domowej, czyli o 29 mniej niż rok temu. Wśród zatrzymanych było: 204 mężczyzn i 7 kobiet.

Jak wynika z „Niebieskich Kart”, zakładanych przez policjantów, najczęściej sprawcy stosują przemoc psychiczną. Takich przypadków funkcjonariusze odnotowali aż 345 (389 w roku 2017). Widoczny jest wzrost przypadków przemocy fizycznej. W minionym roku było 212 takich sytuacji, czyli o 19 więcej niż w roku 2017. Jak widać, pomimo mniejszej ilości „Niebieskich Kart” wzrósł odsetek przypadków stosowania przemocy fizycznej przez sprawców. Zdarzyły się także przypadki innego rodzaju przemocy, np. ekonomicznej. Było ich 58 przy 34 w roku 2017.

Jak widać przemoc w rodzinie jest niestety zjawiskiem występującym dość często. W minionym roku piscy policjanci praktycznie każdego dnia obejmowali jakąś rodzinę „Niebieską Kartą”. Wystarczy proste porównanie – rok ma zwykle 365 dni, a funkcjonariusze w minionym roku objęli tą procedurą aż 376 rodzin.

Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, za które grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nie bądźmy zatem obojętni, kiedy słyszymy, że za ścianą dzieje się coś złego. Zadzwońmy wówczas na numer alarmowy 112, aby pomóc.