Nowe radiowozy dla policji

Policjanci z powiatu piskiego otrzymali trzy nowe radiowozy. To dwa pojazdy marki Hyundai oraz Opel Mocca, które trafiły do komisariatów.

Trzy nowe radiowozy trafiły w ostatnim czasie do policjantów z powiatu piskiego. Będą one wykorzystywane przez funkcjonariuszy z Białej Piskiej, Orzysza i Rucianego – Nidy. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Białej Piskiej otrzymali oznakowany pojazd marki Opel Mocca. Gmina Biała Piska przeznaczyła na jego zakup kwotę 42,5 tysiąca złotych.

Burmistrz Piotr Feliński przekazuje radiowóz policjantom z Rucianego – Nidy

Oznakowany radiowóz marki Hyundai I20 trafił do policjantów z Komisariatu Policji w Orzyszu. W jego zakupie partycypowała Gmina Orzysz, która na ten cel przeznaczyła kwotę 25 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Rucianem – Nidzie otrzymali nieoznakowany samochód marki Hyundai I30 oraz aparat fotograficzny. Gmina Ruciane – Nida przekazała na ten zakup kwotę blisko 32 tysięcy złotych.

Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z lokalnym samorządem piska policja otrzymała 3 nowe samochody na łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Wszystkie trzy radiowozy zakupione zostały w ramach programu „50×50”. Oznacza to, że połowa kwoty została wyłożona przez lokalny samorząd, a drugą połowę sfinansowała Komenda Główna Policji z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Oznakowane radiowozy będą służyły w codziennej służbie policjantom prewencji. Samochód nieoznakowany wykorzystywać będą funkcjonariusze służby kryminalnej.