Bądź rozsądny i widoczny na drodze – apel policji

Piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. W konfrontacji z samochodem zazwyczaj doznają dotkliwych obrażeń. O tym powinni pamiętać zarówno piesi, jak i kierujący.

Błąd popełniony na drodze, nieuwaga, lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, dla kierowcy kończą się zwykle stłuczką, natomiast dla pieszego obrażeniami ciała albo nawet śmiercią. Ostatni śmiertelny wypadek z udziałem pieszego w Piszu na ul. Czerniewskiego może byc tego potwierdzeniem. Stąd apel policjantów zarówno do pieszych, jak i kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W okresie jesienno- zimowym na drogach dochodzi do większej niż zwykle liczby zdarzeń z udziałem pieszych. Często wynika to z faktu nieprzestrzegania przez nich zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Należy pamiętać, że piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a ich bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nich samych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd. Osoba piesza musi więc ocenić, czy wchodząc na jezdnię da szanse kierowcy na bezpieczne zatrzymanie się. Pamiętajmy też, że w okresie zimowym droga hamowania pojazdu jest znacznie dłuższa.

Często zdarza się, że piesi wchodzą na jezdnię nie upewniając się, czy nic nie jedzie. Do tego mają ograniczoną widoczność przez kaptur na głowie lub parasol. Warto wziąć to pod uwagę przechodząc przez ulicę i dokładnie się rozejrzeć.

Przypominamy pieszym o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pieszy jest zobowiązany:

– korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza;

– jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może iść jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającym pojazdom;

– idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi;

– piesi idący jezdnią obowiązani są iść jeden za drugim, a na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie;

– pieszy zobowiązany jest posiadać elementy odblaskowe, gdy porusza się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym; elementy odblaskowe powinny być widoczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Powinien też zawsze zwracać uwagę na zachowanie pieszych, którzy poruszają się jezdnią lub poboczem.

Pamiętajmy ! Bezpieczeństwo pieszych na drodze zależy w dużym stopniu od nich samych.