Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony

Zobacz galerię
10 zdjęć
Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8769

Zaprzysiężenie Andrzeja Szymborskiego

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8775

Radni oklaskami przyjęli zaprzysiężenie

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8779

lubowanie

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8782

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8789

Andzrej Szymborski szczególnie dziękował żonie za wsparcie

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8795

Gratulacje składa Edmund Lipnicki, nowy przewodniczący rady

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8802

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8804

Wybór wiceprzewodniczącego rady

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8807

Głosuje Paweł Bazydło

Przewodniczący wybrany, burmistrz zaprzysiężony
DSC_8816

Paweł Bazydło i Edmund Lipnicki kierować będą pracami nowej Rady Miejskiej Pisza

Edmund Lipnicki pełni funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu. Jego zastępcą został Paweł Bazydło. Po tygodniowej zwłoce Andrzej Szymborski został zaprzysiężony na burmistrza Pisza.

W odróżnieniu od pierwszego posiedzenia nowej Rady Miasta, która odbyła się tydzień temu, wczorajsza sesja nie przyniosła nieoczekiwanych zwrotów. Bez większych kłopotów wybrano przewodniczących rady oraz przeprowadzono po tygodniowej zwłoce zaprzysiężenie burmistrza Andrzeja Szymborskiego. W głosowaniach nie było już kłopotów z uzyskaniem bezwzględnej większości dzięki temu, że w obradach brał pełny skład rady.

Na przewodniczącego rady wysunięto dwie kandydatury: Edmunda Lipnickiego z Forum Samorządowego i Andrzeja Zadrogi z PiS. Pracami nowej rady kierował będzie Edmund Lipnicki, który otrzymał poparcie 12 radnych. Jego kontrkandydat zdobył 9 głosów. Pow wyborze przewodniczącego można było przeprowadzić zaprzysiężenie nowego burmistrza.

– Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Pisza za udział w wyborach – mówił Andrzej Szymborski. – Liczę na współpracę z radą, bo tylko razem, zjednoczeni i w zgodzie możemy wiele zrobić.

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został Paweł Bazydło z Przymierza Ziemia Piska. Na sesji ustalono również wynagrodzenie burmistrza w obecnej 5-letniej kadencji. W skład burmistrzowskiej pensji wchodzą czynniki:
– wynagrodzenie zasadnicze – 4800 zł
– dodatek funkcyjny – 2100 zł
– dodatek specjalny – 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2760 zł
– dodatek za wieloletnią pracę – 18% wynagrodzenia zasadniczego – 849 zł

Łącznie wynagrodzenie wynosiło będzie 10.509 zł brutto. Po odliczeniu podatku i składek ZUS, Andrzej Szymborski będzie dostawał na rękę około 7.000 zł Według nowych przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych, pensja burmistrza Pisza będzie niższa od dotychczasowej o 1598 zł miesięcznie.

Z wyników przeprowadzonych głosowań na wczorajszej sesji odczytać można, że burmistrz Andrzej Szymborski zdołał skupić wokół siebie większość w Radzie Miejskiej Pisza.