Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

RADA POWIATU PISZ VI KADENCJI

Pierwsze obrady i zaprzysiężenie nowo wybranej Rady Powiatu Pisz odbyły się w dniu 22 listopada. Rozpoczęcie inauguracyjnej sesji przypadło radnemu seniorowi, którego rolę pełnił Jan Alicki, natomiast zaświadczenia o wyborze na członków Rady wręczyła Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, p. Teresa Brzostowska. Wraz ze złożeniem ślubowania oraz stwierdzeniem prawomocności obrad, Rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego.

Zgłoszona kandydatura Ireny Jatkowskiej spotkała się z akceptacją Rady, podobnie jak kandydatury Andrzeja Górskiego oraz Przemysława Ronkiewicza na funkcje wiceprzewodniczących Rady Powiatu Piskiego. Wraz z ukonstytuowaniem się Prezydium Rady Powiatu w Piszu, przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na stanowiska starostów. Zarówno Andrzej Nowicki jak i Marek Wysocki kolejny raz uzyskali mandaty zaufania Rady, obejmując odpowiednio stanowiska Starosty oraz Wicestarosty Powiatu Piskiego. Na pozostałych członków Zarządu Powiatu Piskiego wybrano Jana Alickiego, Andrzeja Kurzątkowskiego oraz Waldemara Brendę. Skompletowanie składu Zarządu zakończyło obrady I sesji Rady Powiatu Pisz. Kolejna sesja przyniesie ustalenia w zakresie ukonstytuowania się poszczególnych komisji oraz wybory ich przewodniczących,  co pozwoli podjąć Radzie przypadające obowiązki oraz zadania.

Radni Rady Powiatu Pisz VI kadencji:

1. Jan Alicki
2. Lech Borak
3. Łukasz Borys
4. Waldemar Brenda
5. Rafał Dąbrowski
6. Lidia Borys Dymczyk
7. Andrzej Górski
8. Irena Jatkowska
9. Marek Konopka
10. Andrzej Kurzątkowski
11. Andrzej Waldemar Nowicki
12. Przemysław Leszek Ronkiewicz
13. Dariusz Smakosz
14. Paweł Szczech
15. Mariusz Trupacz
16. Michał Wrzosek
17. Marek Antoni Wysocki

Skład Zarządu Powiatu Pisz VI kadencji

1. Andrzej Nowicki- Starosta Piski
2. Marek Wysocki- Wicestarosta Piski
3. Jan Alicki
4. Waldemar Brenda
5. Andrzej Kurzątkowski