Kampania przeciwko przemocy

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
Warsztaty dla dzieci „ Agresja i przemoc ”

19 listopada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zorganizowało warsztaty dla dzieci na temat „ Agresja i przemoc ” w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Celem prowadzonej kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój.

Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja po DRUGIE.
Idee kampanii to walka o wolność, bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych 19 dni listopada przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej. Ich celem było przybliżenie czym jest przemoc, jak jej przeciwdziałać i jakie są konsekwencję jej stosowania.