Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję

Zobacz galerię
27 zdjęć
Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8537

Radni gminy Pisz odbierają zaświadczenia uzyskania mandatów

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8539

Radni gminy Pisz odbierają zaświadczenia uzyskania mandatów

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8543

Radni gminy Pisz odbierają zaświadczenia uzyskania mandatów

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8545

Przed głosowaniem nowi radni wysłuchali instruktarzu o elektronicznym głosowaniu

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8546

Ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8552

Ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8554

Głosowanie nad kandydaturami przewodniczącego rady

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8555

Posiedzenie rady odbyło się w niepełnym składzie 20 z 21 radnych

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8556

Komisja czyta wyniki głosowania

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8562

Głosowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8570

Andrzej Zadroga zgłąsza wniosek o zwołanie kolejnej sesji w poniedziałek. Wniosek upadł, bo zachodziło ryzyko nie brania w tej sesji udziału Teresy Leszczyńskiej oczekującej na dokumenty od komisarza wyborczego

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6167

Irena Jatkowska odbiera zaświadczenie uzyskania madatu radnego

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6168

Marek Konopka, były senator RP powrócił po latach do samorządu

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6170

Andrzej Kurzątkowski został wybrany członkiem zarządu powiatu

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6176

Starosta Andrzej Nowicki odbiera zaświadczenie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6161

Waldemar Brenda, obecnie zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN powraca do samorządu

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6184

Mariusz Trupacz odbiera zaświadczenie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6186

Michał Wrzosek w ubiegłej kadencji był radnym gminy, w tej zdecydował się na powiat

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6189

Marek Wysocki został ponownie wybrany na urząd wicestarosty

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6204

Uroczyste ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6207

Uroczyste ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6209

Uroczyste ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6215

Uroczyste ślubowanie

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_6263

Przewodniczącą Rady Powiatu została ponownie Irena Jatkowska

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8571

Andrzej Nowicki był jedynym kandydatem do urzędu starosty

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8581

Nowo wybrany starosta przyjmuje gratulacje

Burmistrz Pisza nie został zaprzysiężony, Andrzej Nowicki starostą już czwartą kadencję
DSC_8598

Nowo wybrany starosta składa podziękowania

Nie doszło dziś do zaprzysiężenia Andrzeja Szymborskiego, nowo wybranego burmistrza Pisza. W najbliższej kadencji funkcję starosty pełnił będzie Andrzej Nowicki, którego wybrała zdecydowana większość nowej Rady Powiatu.

Dziś o godzinie 14 równolegle odbywały się dwie sesje inaugurujące pracę nowych rad gminy Pisz i powiatu Piskiego. W ich trakcie radni kadencji 2018 – 2023 odebrali zaświadczenia o uzyskaniu mandatów i złożyli ślubowania. O ile posiedzenie nowej Rady Powiatu Piskiego odbyło się sprawnie i bezproblemowo, w mieście przerwano sesje i przełożono ją za tydzień w czwartek. Powodem takiej decyzji była niemożność wybrania przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszu, który zgodnie z przepisami miał przeprowadzić punkt posiedzenia, zakładający złożenie ślubowania przez burmistrza Andrzeja Szymborskiego.

Nowa rada funduje tydzień zwłoki

Na funkcje przewodniczącego rady miejskiej wystawiono dwie kandydatury: Andrzeja Zadrogę z PiS i Edmunda Lipnickiego z Piskiego Forum. Głosowanie wygrał Edmund Lipnicki wynikiem 10 głosów „za”, 9 „przeciw”, i jeden głos nieważny. Pomimo wygranej, kandydat Piskiego Forum nie zdobył wymaganej ilości procentowej głosów. W głosowaniu nie mógł brać udziału burmistrz elekt Andrzej Szymborski, który po wygranej w wyborach zrezygnował z mandatu radnego. Nie głosowała też Teresa Leszczyńska, mająca zająć jego miejsc w radzie.


Edmund Lipnicki (pierwszy z prawej) i Andrzej Zadroga (pierwszy od lewej) czekaj na wyniki głosowania

Jak się nieoficjalnie dowidzieliśmy, powodem tej sytuacji jest nie wydanie jej do tej pory przez wojewódzkiego komisarza wyborczego, dokumentów upoważniających do objęcia funkcji radnej. Pierwsze posiedzenie rady pokazało rysujące się w niej wyraźne podziały pomiędzy zwolennikami burmistrza Andrzeja Szymborskiego i PiS, które wyraźnie stawia się w roli opozycji. Dzisiejsze posiedzenie prowadził Władysław Niesiobędzki jako najstarszy radny.

W powiecie spokój

W przeciwieństwie do gminy, sesja w powiecie odbyła się bardzo sprawnie, głównie za sprawą utworzenia szerokiej koalicji radnych zawartej pomiędzy: PSL, PiS oraz Przymierzem Ziemią Piską. Na urząd starosty w nowej kadencji wystawiono ponownie kandydaturę Andrzeja Nowickiego z Przymierza Ziemia Piska. W głosowaniu tajnym poparło go 15 radnych, a tylko dwóch było przeciw. Trzeba też dodać, że w głosowaniu tym nie było kontrkandydata i będzie to już czwarta z kolei kadencja starosty Andrzeja Nowickiego. Podobnie zresztą jak Marka Wysockiego z PSL, który wybrany został ponownie na wicestarostę.

– Dziękuję za tak duże zaufanie i powierzenie mi misji pełnienia funkcji starosty piskiego w kolejnej kadencji – powiedział Andrzej Nowicki. – Chciałbym zaprosić wszystkich do współpracy. Mówiąc to, mam tu na myśli wszystkich radnych powiatu, bez względu na poglądy i różnice.

W trakcie inauguracyjnej sesji wybrano również nowy Zarząd Powiatu, powiększając jego skład o jedno miejsce. Zasiądą w nim: Andrzej Kurzątkowski i Jan Alicki z PSL oraz Waldemar Brenda z Prawa i Sprawiedliwości.
Posiedzenie Rady Powiatu Piskiego rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, radni powierzyli tę funkcję Irenie Jatkowskiej z Przymierza Ziemia Piska. Wybrano również dwóch wiceprzewodniczących: Andrzeja Górskiego z PiS i Przemysława Ronkiewicza z PSL.

Rada Miasta Pisz
1. RUTKOWSKI Wiesław Jerzy
2. OLENDER Dariusz
3. ROSZCZYPAŁA Jolanta
4. LIPNICKI Edmund
5. ROMACHÓW Waldemar
6. KOZIOŁ Lucyna Wioletta
7. BARAŃSKA-GŁOWIENKA Barbara
8. GRUSZNIS Rafał Jerzy
9. STAWECKI Wojciech Tomasz
10. ŚWIĘCONEK Karol
11. MISIEREWICZ Jerzy
12. BOBKO Anna Małgorzata
13. BAZYDŁO Paweł Radosław
14. ZADROGA Andrzej
15. SPARZAK Maciej
16. FLORCZYK Tomasz
17. LESZCZYŃSKA Teresa – oczekuje na ślubowanie
18. DUDA Grzegorz
19. NIESIOBĘDZKI Władysław
20. ZUZGA Sebastian
21. KAMIŃSKI Marcin

Radni Powiat Piski
1. WYSOCKI Marek Antoni
2. BORYS Łukasz
3. KONOPKA Marek
4. NOWICKI Andrzej Waldemar
5. BRENDA Waldemar Jan
6. DĄBROWSKI Rafał
7. KURZĄTKOWSKI Andrzej
8. GÓRSKI Andrzej
9. SZCZECH Paweł
10. BORYS-DYMCZYK Lidia
11. JATKOWSKA Irena
12. RONKIEWICZ Przemysław Leszek
13. TRUPACZ Mariusz
14. BORAK Lech
15. ALICKI Jan
16. SMAKOSZ DARIUSZ
17. WRZOSEK Michał