DEBATOWIEC – jedni w sali inni na ulicy

Kandydaci w wyborach burmistrza Pisza, Andrzej Zadroga i Zenon Bednarczyk będą debatować dziś w Piskim Domu Kultury. Burmistrz Andrzej Szymborski niemal w tym samym czasie spotka się wyborcami na Placu Daszyńskiego.

Andrzej Szymborski odmówił udziału w przedwyborczej debacie kandydatów na burmistrza Pisza, której formułę opracował i zaproponował komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem obecnego burmistrza Pisza, debata miała zaplanowany charakter, a najbardziej bulwersującym faktem było to, że na debatę mogły wejść jedynie osoby z wejściówkami, rozdzielonymi przez komitety wyborcze.

– Niedopuszczalne jest aby udział w debacie odbywał się na podstawie ograniczonych ilościowo wejściówek. Nieakceptowalne jest również, by kandydaci kierowali do siebie pytania za pośrednictwem komitetów wyborczych – podkreślił w wydanym w tej sprawie oświadczeniu Andrzej Szymborski. – Wzywam swoich kontrkandydatów, aby stawili się na piskim rynku do rzetelnej i uczciwej rozmowy o sprawach naszej gminy, a nie prowadzili dyskusję we wcześniej ustalonym gronie z zaplanowanymi wcześniej tematami i odpowiedziami – dodał.

– Reakcja pana burmistrza Andrzeja Szymborskiego i KWW Piskie Forum na zaproszenie do debaty, wynika w naszej ocenie, z niezrozumienia intencji organizatorów oraz zasad jakimi rządzą się debaty wyborcze – twierdzi poseł PiS Jerzy Małecki.

Propozycję zmiany formuły debaty zaproponował sztab wyborczy Andrzeja Szymborskiego, niestety tym razem nie znalazła ona aprobaty wśród sztabowców PiS i Andrzeja Zadrogi oraz Zenona Bednarczyka. Brak porozumienia stron, co do formuły to nie jedyny mankament przedwyborczej gry o głosy mieszkańców gminy i miasta Pisz. Jej organizatorzy od początku pominęli w niej udział lokalnych mediów nie zapraszając ich do chociażby szerokiej relacji na żywo z tego wydarzenia. Najwyraźniej komitety kandydatów na burmistrza Pisza nie mogły i chyba niekoniecznie chciały porozumieć się w kwestii wprowadzenia zmian i ustalenia ostatecznej formuły przedwyborczej debaty.

Spotkanie obecnego burmistrza Andrzeja Szymborskiego z wyborcami na pl. Daszyńskiego dobędzie się dziś (środa 17 października) o godzinie 17.30. Debata pomiędzy kandydatami Andrzejem Zadrogą a Zenonem Bednarczykiem rozpocznie się pół godziny później o 18 w Piskim Domu Kultury.