Śladami najwybitniejszych – konkurs dla uczniów

Postać Wojciecha Kętrzyńskiego oraz założenia wojewódzkiego konkursu dla uczniów z okazji 100-lecia niepodległości przybliżono podczas piątkowego spotkania w Muzeum Ziemi Piskiej.

Muzeum Ziemi Piskiej zainaugurowało powakacyjną część Obchodów Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, goszcząc uczestników konferencji „Mazury, Polska i Wojciech Kętrzyński”. Do Pisza przybyli m.in. dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, który był współgospodarzem i prelegentem piątkowego spotkania, Marek Nowacki – warmińsko-mazurski kurator oświaty, a także przedstawiciele wojewody warmińsko-mazurskiego. Uczestników powitali dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej oraz burmistrz Pisza Andrzej Szymborski i Lech Borak, przewodniczący Rady Miejskiej.

– Obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę wskazują, że konieczne jest odnalezienie postaci najwybitniejszych, najbardziej reprezentatywnych. Takich, które jak w soczewce skupiają zdarzenia i przemiany społeczne, są świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych – mówiła dr Aneta Agnieszka Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. – I właśnie Wojciech Kętrzyński jest takim człowiekiem. Polak z wyboru, ale posiadający korzenie niemieckie i polskie, historyk, badacz kultury i dziejów swego narodu na obszarze Prus.

Omówienie życia i działalności mazurskiego działacza było jednym z wydarzeń konferencji. W Muzeum Ziemi Piskiej oficjalnie zainaugurowano konkurs dla uczniów pt. „Śladami Polskości – Warmia i Mazury na drodze do Niepodległości” organizowany przez Artura Chojeckiego, wojewodę warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu lub prezentacji multimedialnej na temat dziejów polskości na Warmii i Mazurach, regionalnych zmagań o odzyskanie niepodległości, działaczy ruchu polskiego, ech odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

Chętni mają czas na przygotowanie prac konkursowych do końca września. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: kl. VI-VII i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W obu grupach nagrody główne wynoszą po 2100 zł. Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.obn.olsztyn.pl lub www.muzeumziemipiskiej.pl.

Źródło: MZP