Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

W PODZIĘKOWANIU ZA CODZIENNY TRUD PRACY W ROLNICTWIE


zgodnie ze staropolską, piękną tradycją, w dniu 26 sierpnia, rolnikom i wszystkim, którzy pracują na rzecz rolnictwa w gminie Biała Piska, podziękowaliśmy za codzienny wysiłek pracy w polu i w gospodarstwie, bez względu na porę dnia czy nocy, w strugach deszczu i w palącym słońcu.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Dziękuję delegacjom sołectw za udział w ceremonii dożynkowej, we mszy świętej i za wspaniałe wieńce. W tym roku wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa: Orłowo, Szkody, Bełcząc, Giętkie i Pogorzel Wielka. Wieniec przygotowany przez Sołectwo Orłowo reprezentuje naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w Piszu, na Dożynkach Diecezji Ełckiej w Gołdapi i Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku.

Szczególne podziękowania kieruję do Starostów tegorocznych dożynek Państwa Małgorzaty i Romana Sulewskich z miejscowości Konopki.
Podziękowania kieruję do Księży odprawiających Mszę świętą, która była wyrazem wdzięczności mieszkańców naszej gminy za tegoroczne plony, a jednocześnie modlitwą w intencji wszystkich rolników.

Ostatni rok był szczególnie ciężki dla rolników. Jesienne opady uniemożliwiły zebranie wszystkich plonów, wiosenne roztopy opóźniły prace polowe, a letnia susza powiększyła straty. Jako mieszkańcy reagujemy, gdy komuś dzieje się krzywda. Pomagamy tym, którzy ponieśli straty. Dlatego też naszym wyrazem uznania dla pracy rolników, ich trudu i walki z trudnymi warunkami atmosferycznymi (tak jak zaproponowałem w czasie dożynek, a ich uczestniczy to potwierdzili) będzie znaczne obniżenie stawki podatku rolnego w kolejnym roku. Będzie to piękny wyraz solidarności nas mieszkańców z naszymi rolnikami.

POŻEGNANIE WAKACJI

Pod takim hasłem w piątek 31 sierpnia 2018 r, odbyła się uroczystość gminna, na której wystąpili artyści z naszej Gminy. Występy grup wokalnych poprzedził blok rozrywkowy dla dzieci, w którym wzięły udział nasze pociechy wraz z rodzicami. Zabawy, animacje ruchowe, malowanie twarzy, oblegany nasz dmuchaniec (zakupiony w ramach funduszu sołeckiego) to atrakcje dla najmłodszych.

Blok koncertowy rodzimych zespołów rozpoczął występ zespołu Magnat, czyli Marka Filipkowskiego – Sołtysa Sołectwa Bełcząc. Na scenie pojawił się także Mateusz Szkraba – młody wokalista, który na swoim koncie oprócz własnych utworów posiada także kilka coverów oraz Americanos – zespół Mirosława Kozłowskiego, który potrafi poruszyć swoimi piosenkami nawet najbardziej opornych tancerzy. Godzinę trwał koncert naszego Majkela – Michała Wszeborowskiego – postaci znanej w branży disco dance. Dj Prix, czyli Adrian Zyskowski, swoimi clubowymi bitami idealnie podsumował piątkowe wydarzenie. Bardzo nas cieszy, że właśnie nasi mieszkańcy, którzy zdobywają popularność na scenach krajowych zagrali i zaśpiewali dla nas. Pożegnaliśmy wakacje na wesoło i trochę szkoda, że tak szybko one minęły.

BURMISTRZ BIAŁEJ PISKIEJ WRĘCZYŁ AWANSE ZAWODOWE NAUCZYCIELOM

Wakacje to okres prowadzenia postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli. W tym roku wyższy stopień awansu zawodowego uzyskało dziewięciu nauczycieli z gminnych placówek oświatowych:dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, czterech nauczycieli stopień nauczyciela dyplomowanego i trzech nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego.
Tradycją naszej gminy jest uroczyste wręczenie nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego poprzedzone złożeniem ślubowania. W tym roku uroczystość odbyła się 31 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej. Na pamiątkę uroczystego ślubowania, awansowani nauczyciele otrzymali akty nadania stopnia, pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne.
Awansowanym nauczycielom gratuluję. Dziękuję Państwu za trud i dotychczasowe zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia oraz życzę dalszych osiągnięć w pracy zawodowej.

MIESZKAŃCY BIAŁEJ PISKIEJ ODDALI CZEŚĆ BRONIĄCYM OJCZYZNY W 1939 R.

Jak co roku, w pierwszą niedzielę września, mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska spotkali się w miejscu poświęconym polskim żołnierzom, żołnierzom Podlaskiej Brygady Kawalerii. Oddaliśmy hołd i szacunek bohaterom dla których słowa Bóg, Honor, Ojczyzna były najświętsze i okupili je swoim życiem, krwią, cierpieniem.
Mając w pamięci te tragiczne wydarzenia, naszym nie wolno nam zapominać, że zła nie można tolerować. Złu – bez względu na to, gdzie ono występuje–należy przeciwstawiać się z całą mocą. Bo jak powiedział jeden z myślicieli ,,Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi”. I właśnie ci dobrzy ludzie sprzed lat, często młodzi, pełni życia nie pozostali bierni, ale cierpiąc, oddając swoje życie powiedzieli faszyzmowi, powiedzieli złu nie.
Uroczystość zgromadziła przedstawicieli Parlamentarzystów i Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Oficerów i Żołnierzy Wojska Polskiego, przedstawicieli wszystkich służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, radnych gminnych i powiatowych, sołtysów, seniorów, mieszkańców miasta i gminy Biała Piska, a także młodzież, harcerzy i instruktorów Komendy Hufca ZHP w Piszu.

W słowach skierowanych do uczestników uroczystości Pan Wojewoda Warmińsko-Mazurski podziękował za zorganizowanie uroczystości upamiętniającej wydarzenia września 1939 r., podtrzymywanie pamięci o tej ważnej w historii naszego kraju rocznicy oraz o bohaterach i ofiarach kampanii wrześniowej. W 100 rocznicę odtworzenia 10. Pułku Ułanów Litewskich, przedstawicielka rodziny pułkowej z Białegostoku P. Eugenia Kula, Burmistrzowi Białej Piskiej oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, podziękowała okolicznościową statuetką za długoletnie podtrzymywanie tradycji Podlaskiej Brygady Kawalerii.
Wszystkim uczestnikom uroczystości dziękuję za udział, a Księdzu Dziekanowi Piotrowi Butrymowiczowi serdecznie dziękuję za celebrę Mszy Św.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała Piska,
zakończył się okres wakacji, dla wielu był to czas wypoczynku, zabawy, wyjazdów. Dla nas był to okres spędzony przy rozliczeniu zakończonych oraz realizacji rozpoczętych i planowaniu, przygotowaniu kolejnych zadań inwestycyjnych.
„Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Białej Piskiej poprzez wymianę nawierzchni drogi”. Projekt uzyskał pozytywny wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
„Modernizacja drogi gminnej w Rakowie Małym poprzez wymianę nawierzchni drogi”. Projekt uzyskał pozytywny wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
„Modernizacja drogi gminnej w Pogorzeli Wielkiej poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt uzyskał pozytywny wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
„Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”. Trwa etap rozliczania i kontroli projektu. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Zakończono realizację zadania pn; Modernizacja drogi do miejscowości Komorowo. Projekt dofinansowany z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Projekt uzyskał pozytywny wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego.
Również nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej zakończyła zadanie pn; Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki. ” Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Trwa etap kontroli Urzędu Marszałkowskiego.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej zakończył projekt który polegał na modernizacji sali taneczno – teatralnej. Projekt uzyskał pozytywny wynik kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Trwa realizacja zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Białej Piskiej” Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Trwa realizacja zadania „Modernizacja budynku gminnego i remizy OSP wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn”.

Kolejne dobre wiadomości tym razem dla mieszkańców Bemowa Piskiego. Po przeprowadzeniu w 2017 roku kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej realizujemy kolejne zadania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów podczas dojścia i przebywania na terenie szkoły:
„Zagospodarowanie terenów przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim – place i ciągi piesze”. „Zagospodarowanie odcinka drogi gminnej – ul. Bema przy Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim”. Na te zadania po przeprowadzeniu procedury przetargowej już wybrano wykonawcę. – Została także podpisana umowa na „Modernizacja drogi gminnej w Bemowie Piskim”. Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy dla zadania: „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Biała Piska:
a) Biała Piska przy ul. Pogodnej (dawne osiedle robotnicze).
b) Skarżyn przy Szkole Podstawowej.
c) Kumielsk przy Szkole Podstawowej.
d) Szymki przy świetlicy.
e) Świdry Kościelne przy placu zabaw.
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018”

Przygotowano dokumentacje techniczne oraz ogłoszono przetarg na poniższe zadania:
a) Modernizacja drogi gminnej w Pawłocinie – I Etap od km 0+000 do km 0+500.
b) Modernizacja drogi gminnej w Orłowie – II Etap od km 0+000 do km 0+432.

Opracowano dokumentacje techniczną na poniższe zadania:
a) Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdry Kościelne i Cibory z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świdry Kościelne.
b) Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda.
c) Remont i koncepcja zagospodarowania świetlicy wiejskiej
w miejscowości Szkody.
d) Remont budynku mieszkalnego (gminnego) przy ul. Żeromskiego 11 w Białej Piskiej.
e) Remont budynku mieszkalnego (gminnego) przy ul. Żeromskiego 13 w Białej Piskiej.
f) Remont budynku mieszkalnego (gminnego) przy ul. Żeromskiego 17 w Białej Piskiej.
Przygotowywano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania: „Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowej wieży ciśnień w Białej Piskiej”. Wniosek jest na liście rankingowej do dofinansowania. Obecnie trwa etap uzupełnień wniosku.
Trwa etap weryfikacji przygotowanego przez nas wniosku o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Białej Piskiej..
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania: „Przebudowa drogi wraz z oświetleniem na ul. Sikorskiego w Białej Piskiej”

Wspólnie z OSP Biała Piska został przygotowany i złożony wniosek na dofinansowanie zakupu nowego średniego wozu bojowego dla OSP Biała Piska.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Piskiej. Kwota dofinansowania – 200 000 zł. OSP w Białej Piskiej dodatkowo pozyskała 170 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, z Gminy Biała Piska 380 000 zł. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano dostawcę samochodu pożarniczego. Po zakupie w ostatnich latach 2 nowych samochodów pożarniczych marki MERCEDES tym razem zostanie zakupiony nowy samochód marki VOLVO.
W dniu 07 września 2018 r. zostanie podpisana umowa na dotację celową
w kwocie 48 528,60 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na powierzenie zadań w zakresie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.

Drodzy Państwo,
podczas wakacji mieszkańcy korzystają z plaży miejskiej nad Jeziorem Roś. Przed okresem wakacyjnym została ona uprzątnięta, dowieziono dodatkowe tony piasku, dostarczono toalety i kontener na odpady. Pomost wybudowany przed 9 laty wymaga gruntownego remontu. Duże wahania poziomu wody pomiędzy okresem wiosennych roztopów, a okresem letnim i jesiennym występujące w ostatnich latach, pokazują jak bardzo zmienia się linia brzegowa.
Są okresy, gdy pomost jest zalany, albo stoi na piasku, bo linia wody jest kilkadziesiąt metrów od pomostu. Pomost należy wykonać w innej technologii, aby był funkcjonalny i dobrze służył mieszkańcom, mimo tak znacznych wahań poziomu wody w jeziorze. Obecnie teren nad jeziorem Roś o pow. 0,35 ha dzierżawimy od Nadleśnictwa Drygały. Jest to też pewien koszt. Posiadamy duży kompleks leśny na terenie gminy, dlatego też dobrym rozwiązaniem będzie dokonanie zamiany gruntów z Nadleśnictwami, tak aby uzyskać większy dostęp jeziora Roś, co zwiększy możliwość zaplanowania i wykonania zagospodarowania terenu tak, aby było zgodne z oczekiwaniami naszych mieszkańców i wędkarzy. Na pewno Gmina skorzysta z dofinansowania unijnego na wykonanie prac.

PLAC ZABAW PRZY ULICY DOLNEJ DOBRZE SŁUŻY NASZYM DZIECIOM

Czas wakacji to także szereg uroczystości kulturalno – rozrywkowych jakie zorganizował Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej. Jednym z festynów był festyn zorganizowany z okazji otwarcia placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej, na który tłumnie przybyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami, a często też z dziadkami. Jako uczestnik tego spotkania widziałem, że dzieci naprawdę dobrze się bawiły, a rodzicie byli zadowoleni ze spędzonego w takiej formie czasu. Dla każdego były lody w ten gorący dzień, a przez kilka godzin wspaniale bawił dzieci zespół clownów. Jednak radość dzieci i dorosłych zakłóca pytanie Wydawcy Głosu z Białej Piskie Pana Janusza Mroczkowskiego, który w ramach dostępu do informacji publicznej pyta o koszt organizacji tej uroczystości. Odpowiadam koszt wyniósł: 2 080,00 zł występ clownów, 1240,03 zł zakup lodów. Warto ponieść takie koszty widząc radość dzieci i dorosłych.
Nowy plac zabaw jest bezpieczny i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, bo taki był cel tej inwestycji. Niektórzy próbują krytykować, że plac zabaw jest brzydki ponieważ nie zrobiono nowego ogrodzenia tylko wyremontowano istniejące. Ogrodzenie zostało wyremontowane, pomalowane i jak najbardziej spełnia swoją rolę – dzieci są bezpieczne. Jest to jedyny element który został po dawnym placu zabaw na którym bawili się także obecni rodzice naszych dzisiejszych pociech. Koszt nowego ogrodzenia razem z podwaliną i cokołem to dodatkowa kwota około 80 tysięcy złotych, a w Gminie są pilniejsze potrzeby.