OGŁOSZENIE

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od dnia 7 września 2018 r. do dnia 27 września 2018 r. wywieszony został wykaz lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

1) Lokal użytkowy o powierzchni 20,43 m2 – garaż – usytuowany na cz. dz. 20/100, w budynku gospodarczym przy budynku nr 1 w miejscowości Kumielsk.

Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak