To nie koniec przebudowy drogi do Wiartla – czekamy na podpisanie umowy

Rusza kolejny etap przebudowy drogi Pisz – Turoś. Wyremontowany zostanie brakujący 2,5-kilometrowy odcinek drogi z Wiartla Małego do Wiartla.

Na informację tę czekali szczególnie rowerzyści i biegacze, którzy otrzymają wygodną, bezpieczną i w końcu w całości trasę rowerową z Pisza do Wiartla. Wcześniejsza przebudowa tej drogi, która rozpoczęła się wiosną i właśnie się kończy, zakładała jej generalny remont tylko do Wiartla Małego na odcinku 4,5 kilometra.  Do zamknięcia całej inwestycji brakowało 2,5 km drogi.

Przedłużona zostanie ścieżka rowerowa i położona nowa nawierzchnia drogi. W miejsce starego skrzyżowania Wiartel – Uściany – Pisz – Turośl powstanie nowe bezpieczne rondo – powiedział Andrzej Nowicki, starosta piski. – Jesteśmy w trakcie przetargu na wykonanie inwestycji. Myślę, że do końca sierpnia podpiszemy umowę z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia.

Uzyskane dofinansowanie w wysokości 3 252 407 zł pozwoli na przebudowę blisko 2,5 km odcinka drogi. Całkowita wartość inwestycji to 4 065 508,94 zł, z czego 813 101,94 zł stanowi wkład własny powiatu piskiego. Umowa została zawarta w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. W pozyskanie środków na dokończenie przebudowy odcinka Pisz – Wiartel, zaangażowany był również poseł Jerzy Małecki.

– Wystąpiłem do wojewody Artura Chojeckiego o wsparcie inwestycji drogowych w powiecie piskim. Wojewoda przychylił się do podniesionych przeze mnie argumentów i zdecydował o przekazaniu puli środków na realizację III etapu inwestycji budowy brakującego odcinka Jabłoń – Wiartel – powiedział Jerzy Małecki. – Bardzo się cieszę, że akurat ta droga, położona w atrakcyjnym przyrodniczo terenie nad jeziorami: Brzozolasek i Nidzkie, będzie wybudowana. Ważnym elementem tej inwestycji jest ścieżka rowerowa, która stworzy szansę na bezpieczne korzystanie z uroków mazurskiej przyrody.

10 lipca Andrzej Nowicki, starosta piski podpisał umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1522N (Karpa) – Turośl – Pisz
Fot. Materiały Starostwo Powiatowe w Piszu