Uwaga na oszusta podającego się za policjanta

Na terenie Pisza już kilka osób odebrało telefon od mężczyzny podającego się za policjanta.

Mężczyzna pyta o rachunek bankowy. Może próbować wyłudzić, szczególnie od osób starszych, znaczne sumy pieniędzy. Poinformujmy naszych bliskich, aby nie dali wiary oszustowi i pod żadnym pozorem nie przekazywali pieniędzy obcym osobom nawet, jeśli podają się za policjantów.

W czwartek oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał już kilka zgłoszeń od mieszkańców Pisza o mężczyźnie, który prawdopodobnie jest oszustem.
Na numer telefonu stacjonarnego, należącego do starszej osoby, dzwoni mężczyzna podający się za policjanta. Podaje swoje imię i nazwisko oraz swój służbowy identyfikator. Dzwoni z zastrzeżonego numeru. Pyta rozmówcę o posiadany rachunek bankowy. Może w ten sposób próbować wyłudzić znaczne sumy pieniędzy, zwłaszcza od osób starszych.

Policjanci apelują, aby porozmawiać na ten temat z bliskimi i przestrzec ich, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym osobom pieniędzy zgromadzonych w domu lub w banku nawet, jeśli dzwoniący podaje się za policjanta.