OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku, na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.1.2018 z dnia 10.07.2018 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/30 o powierzchni 3,4830 ha, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat.