Rolniku – szkody suszowe – składaj wnioski

Rolnicy z gminy Białą Piska mogą ubiegać się o odszkodowania strat spowodowanych suszą.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wydał komunikat o wystąpieniu suszy rolniczej na obszarze całej Polski, wynika on z drugiego okresu raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. oraz trzeciego okresu raportowania tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. Na podstawie takich komunikatów istnieje możliwość szacowania strat przez komisje powołane przez Wojewodę.

Bliższe informacje o wystąpieniu suszy dla poszczególnych upraw można sprawdzić na stronie internetowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa www.susza.iung.pulawy.pl

Wniosek o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę jest do pobrania w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15 lub na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo. Dodatkowo informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 4242 370.