Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu

Zobacz galerię
24 zdjęć
Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0534

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0542

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0549

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0551

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0552

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0557

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0577

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0579

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0584

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0587

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0591

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0618

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0627

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0629

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0649

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0651

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0659

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0663

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0667

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0680

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0686

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0720

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0738

Wielki jubileusz i wspaniały koncert – 50 lat Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu
DSC_0742

W tym roku Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu obchodzi jubileusz 50-lecia założenia. Z tej okazjo dbył się uroczysty koncert uczniów oraz absolwentów.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu założone zostało w 1968r. Początkowo działało przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piszu. Pierwsi absolwenci opuścili SOM w roku szkolnym 1974/1975. W historii Ogniska część uczniów i absolwentów podjęła dalszą naukę w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia, w akademiach muzycznych, w wyższych szkołach pedagogicznych. Na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego rodziła się również Szkoła Muzyczna w Piszu. W tym roku jubilesz 25-lecia świętuje również Piski Chór Kameralny, który powstał i działa przy piskim SOM. Sobotni koncert jubileuszowy odbył się we wspaniałej atmosferze muzycznych występów, spotkań i rozmów. Prowadził go Jan Popis – krytyk muzyczny, muzykolog, jeden z najwybitniejszych znawców muzyki Fryderyka Chopina. Na scenie wystąpili uczniowie ogniska oraz absolwenci, m.in. Radosław Sobczak – wybitny polski pianista. Wśród gości znaleźli się prof. Tomasz Tomaszewski (skrzypce), koncertmistrz w Deutsche Oper Berlin oraz wybitny polski pianista prof. Bogdan Kułakowski (fortepian) a także prof. Bogdan Ocieszak i prof. Wojciech Orawiec. Publiczność obejrzała ponad to nagrania archiwalne występów SOM oraz Chóru Kameralnego pod dyrekcją Lecha Ostrowskiego – organizatora jubileuszu, współprowadzącego uroczystość dyrektora SOM i nauczyciela wielu pokoleń umuzykalnionych piszan.

Fot. Adam Czerkas Foto – Studio Pisz

Historia Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu

Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu założone zostało w 1968r. przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Od 1977r. opiekę nad placówką przejęło Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E. Młynarskiego. Ognisko zmieniało swoje siedziby. Początkowo działało przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piszu, w latach 1974-1980 w Powiatowym Ośrodku Kultury a od roku szkolnego 1980/81 posiada własną siedzibę w zabytkowej kamieniczce przy ul. Rybackiej 8.
Pierwsi absolwenci opuścili SOM w Piszu w roku szkolnym 1974/1975. W historii Ogniska część uczniów i absolwentów podjęła dalszą naukę w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia, w akademiach muzycznych, w wyższych szkołach pedagogicznych. Na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego rodziła się również Szkoła Muzyczna w Piszu. Szkoła przez dziesięć lat korzystała z lokalu i instrumentów Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu.
Od 1984r. co roku Ognisko Muzyczne organizuje koncerty takie jak: „Kolędy i pastorałki” a od 1992r. „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”. W historii ogniska istniały zespoły wokalne i instrumentalne np. zespół smyczkowy, zespół muzyki dawnej, zespół akordeonowy, fletowy, mandolinowy, gitarowy, chór dziecięcy.
W 1993r. Lech Ostrowski powołał do życia Piski Chór Kameralny, który w 1997r. brał udział w eliminacjach IV Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie, w 1999 r. śpiewał na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II w Ełku, w 2001r. uczestniczył w II Przeglądzie Chórów Polski Północno – Wschodniej w Ełku, w 2005r. brał udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu i w I Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie. W 2006r. brał udział w I Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie. W 2008 i 2011r. Piski Chór Kameralny brał udział w IV i VII Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie. W 2009r. koncertował na Litwie a w 2010r. uczestniczył w Krakowie w uroczystościach z okazji stu lat “Roty” i Pomnika Grunwaldzkiego. W 2012r. zespół śpiewał na Mszy Św. w Katedrze Łacińskiej we Lwowie a w 2014r. w Druskiennikach na Litwie. W 2014r. w Spychowie na IX Turnieju Chórów o Miecz Juranda zespół zdobył nagrodę za obowiązkowy utwór o tematyce przyrodniczej opiewający piękno Mazur. W 2015r. Chór w I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Morągu otrzymał srebrny mikrofon, II nagrodę Konkursu. W 2017r. na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną. W ramach współpracy pomiędzy Piszem a partnerskim powiatem Flensburg-Schlezwig w Niemczech chórzyści uczestniczą w międzynarodowych warsztatach muzycznych w Scheersbergu. W 1988r. przy Społecznym Ognisku Muzycznym w Piszu Lech Ostrowski założył kapelę ludową. W tym samym roku kapela odbyła artystyczne tournee na Litwę. Rok później w 1989r. również w ramach wymiany kulturalnej z Litwinami zespół z repertuarem pieśni i tańców ludowych z różnych regionów naszego kraju ponownie prezentował polską kulturę na Litwie. W 2002r. kapela ludowa brała udział w XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, w 2005r. koncertowała w Belgii, w 2007r. zdobyła I miejsce w Rydzewskiej Majówce – konkursie zespołów folklorystycznych północno-wschodniej Polski a w 2007r. została nagrodzona na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach. W 1992r. Connie Ponsness z Korpusu Pokoju, ówczesna nauczycielka języka angielskiego wystawiła w SOM z dziećmi sztukę teatralną w języku angielskim pt. „The Cat in the Window”. Dzieci i młodzież uzdolniona plastycznie mogła rozwijać swoje zainteresowania w istniejącym kole plastycznym. Odbywały się też zajęcia z aerobiku i kursy tańca towarzyskiego. Organizowane były zabawy sylwestrowe, karnawałowe i bale maskowe. SOM w Piszu organizuje koncerty swoich uczniów na terenie miasta i w wielu innych miejscowościach. Miejscem tych koncertów są szkoły, kościoły, kluby, internaty szkolne i domy kultury. W 2017r.na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną. Bardzo ważną formą pracy SOM w Piszu jest organizacja koncertów zawodowych artystów. W historii tej placówki takich koncertów odbyło się ponad 100. Prezentowali się między innymi artyści krajowi i zagraniczni. W historii SOM w Piszu uczniowie wielokrotnie odnosząc sukcesy uczestniczyli w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach. O Ognisku Muzycznym pisano i mówiono w prasie regionalnej, lokalnej, na antenie I, II, IV programu PR, Radia BIS, w rozgłośniach regionalnych. Ognisko prezentowane było w TVP regionalnej i ogólnopolskiej.