Buduje się port, statek i drogi

Zobacz galerię
17 zdjęć
Buduje się port, statek i drogi
DSC_1667-10

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1668-11

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1666-9

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1665-8

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1664-7

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1654-1

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1655-2

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1656-3

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1658-4

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1660-5

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1662-6

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1685

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1684

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1681

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1680

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1674-12

Buduje się port, statek i drogi
DSC_1679-14

Co słychać w lokalnych inwestycjach? Zajrzeliśmy na place budowy w Piszu i okolicy.

Pełna para idą roboty przy budowie portu i kładki pieszej pod mostem kolejowym w Piszu. Wzmacniane są nadbrzeża i wykopywany jest basen portowy. Inwestycje realizowana jest pod nazwą „Przebudowa umocnienia brzegów Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”. W jej skład wchodzą trzy przedsięwzięcia: budowa portu i zaplecza portowego (teren dawnego placu zabaw przy moście kolejowym), przebudowa nabrzeży Pisy (od mostu kolejowego do mostu drogowego), budowa pod mostem kolejowym kładki dla pieszych i rowerów.

Wzdłuż promenad zainstalowane zostaną ławki i lampy. Ponadto na prawym brzegu rzeki przewidziano budowę zejścia schodkowego do wody i miejsca do cumowania dla kajaków. Po zakończeniu budowy odbędą się nowe nasadzenia drzew, żeby kompleks służył nie tylko wodniakom, ale spełniał również funkcje parkowe dla mieszkańców i turystów. Trzecim elementem jest budowa kładki pod mostem kolejowym. Dotychczasowy bardzo niebezpieczny przejazd dla samochodów zostanie poszerzony. Betonowy murek i wąski chodnik zostaną usunięte, a piesi i rowerzyści korzystać będą z wiszącej nad lustrem wody kładki, oddzielonej od jezdni wysokim krawężnikiem.

– Jest to bardzo dobra inwestycja dla Pisza, która rozpocznie rozwój dalszej infrastruktury turystycznej nad brzegiem Pisy na jej miejskich odcinkach – powiedział Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. – Tempo prac jest bardzo dobre, dodatkowo sprzyja nam pogoda. Mam nadzieję, że nie pojawią się jakieś nieprzewidziane utrudnienia i uda się zakończyć te inwestycję z końcem lipca.

Realizacja projektu jest pierwszym etap budowy międzyregionalnego szlaku turystycznego „Pisa – Narew”. Projekt jest finansowany ze środków europejskich.

Statek wparku

W Parku Solidarności powstaje nowy plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców Pisza. Jego główną atrakcją będzie 22 metrowy statek. Inwestycja kosztowała gminę 400 tysięcy złotych. Nowy plac zabaw będzie miał 404m2 i oddany będzie do użytku w połowie czerwca.

Droga do Wiartla

Sporo dzieje się na drodze Pisz Wiartel. Pełna parą idą tam prace przy przebudowie drogi. Inwestycje realizuję Starostwo Powiatowe w Piszu. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 3 mln zł oraz środkom własnym Powiatu Piskiego w wysokości 4,1 mln zł przebudowany zostanie odcinek od Wiartla Małego do połączenia z odcinkiem przebudowanej drogi w Piszu.

W sumie blisko 4,5 km drogi zostanie poszerzone do 6 metrów. Na modernizowanym odcinku zostanie przebudowany przepust w miejscowości Jabłoń, skrzyżowanie z drogą gminną do miejscowości Wąglik. Przed wjazdem do Pisza powstanie wyspa kanalizująca i spowalniająca ruch. Ważnym elementem w tej inwestycji jest zaprojektowana ścieżka rowerowa, biegnąca poza rowem z dala od przejeżdżających pojazdów. Połączona zostanie też z istniejącą już ścieżką przy ul. Gdańskiej . W niedalekiej przyszłości planuje się rozbudować tę trasę rowerową o odcinki z Wiartla do Karwicy, Krzyży i Rucianego – Nidy.
– Prowadzimy już rozmowy i działania by modernizacja została przedłużona dodartkowo o odcinek z Wiartla Małego do skrzyżowania z drogą do Wiartla Dużego – zdradza Andrzej Nowicki, starosta piski. – Są duże szanse, ze uda się nam pozyskać na ten cel środki i w niedługim czasie przedłużyć remont o ten odcinek.

Prace remontowe na drodze z Pisza do Wiartla Małego zakończyć się mają do płowy sierpnia.