Amerykanie na policji

Piską komendę odwiedziła delegacja wojsk amerykańskich. To przedstawiciele kolejnej zmiany wojsk sojuszniczych NATO, które będą stacjonować w Bemowie Piskim.

Żołnierze spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Piszu, by porozmawiać na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa i współpracy. Amerykanie byli bardzo zainteresowani funkcjonowaniem polskiej policji. We wtorek p.o. Komendant Powiatowy Policji w Piszu, kom. Marcin Karmowski spotkał się z przedstawicielami wojsk amerykańskich. Żołnierze odwiedzili piską komendę, by porozmawiać na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. To przedstawiciele kolejnej zmiany wojsk NATO, które stacjonować będą w Bemowie Piskim.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat bezpieczeństwa pobytu żołnierzy NATO na terenie powiatu piskiego zarówno podczas służby, jak i w czasie wolnym. Komendant wyjaśnił najważniejsze przepisy ruchu drogowego, jakie obowiązują w naszym kraju. Zwrócił uwagę na specyficzną infrastrukturę drogową na terenie naszego powiatu, która sprzyjać może zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów amerykańskich. Omówił także obowiązujące procedury w kwestii obsługi takich zdarzeń drogowych.

Żołnierzy amerykańskich bardzo interesowało funkcjonowanie polskiej policji począwszy od struktury tej formacji po zadania, jakie realizuje i uprawnienia, jakie przysługują polskim policjantom.