Chcesz być w policji – spotkanie informacyjne

Komendant Powiatowy Policji w Piszu zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą w Policji na spotkanie informacyjne.

Odbędzie się ono 6 czerwca o godz. 16.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. Będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji do służby. Zapraszamy zatem do wstąpienia w nasze szeregi.

W dniu 6 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Piszu, ul. Armii Krajowej 1 odbędzie się spotkanie informacyjne dla tych wszystkich osób, które swoją przyszłość chcieliby związać ze służbą w Policji.

Komenda Powiatowa Policji w Piszu swoim zasięgiem obejmuje trzy Komisariaty Policji w: Białej Piskiej, Orzyszu i Rucianem – Nidzie. Poszukujemy chętnych zainteresowanych pracą w naszych szeregach. Zależy nam szczególnie na kandydatach z powiatu piskiego, którzy chcą pełnić służbę w miejscowej komendzie lub komisariacie.

Podstawowe warunki, jakie należy spełnić:

– obywatelstwo polskie
– co najmniej średnie wykształcenie
– osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
– podkreślić należy, że obecnie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych.
Więcej informacji na temat służby w Policji i procedury przyjęcia będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.