Ratowniczy oprysk lasów

W najbliższych dniach w okresie między 15 maja a 15 czerwca 2018 r na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie planowane jest wykonanie oprysku ratowniczego lasu. Zabieg ten ma na celu zwalczenie brudnicy mniszki, której gradacji spodziewamy się na terenie Puszczy Piskiej w 2018 r.

Zabieg jest planowany ale ostateczna decyzja zostanie podjęta po dokładnych badaniach zdrowotności i kondycji gąsienic.
Zabiegiem ratowniczym zostaną objęte leśnictwa: Ruczaj, Zaroślak, Turośl i Leśny Fort. Zabiegi ratownicze są ostatecznością w walce o zachowanie naszych lasów. Dlatego też decyzja o oprysku zostanie podjęta na podstawie intensywności żerów owadów na igłach sosny oraz stopniu ich uszkodzenia. W tym celu zostaną ścięte wyznaczone drzewa na specjalną płachtę i przeliczone gąsienice znalezione w koronach.

W przeszłości na terenie Puszczy Piskiej, miały miejsce masowe występowanie brudnicy mniszki. Straty spowodowane gradacją w 1853 objęły 400 tys. ha na terenie dawnych Warmii i Mazur. Do oprysku używany będzie profesjonalny środek Foray 76B dopuszczony do stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa I rozwoju Wsi. Jest on mikrobiologicznym środkiem owadobójczym przeznaczonym do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami owadów zjadających liście. Na roślinie działa powierzchniowo, to znaczy nie wnika w tkanki roślin.

Preparat Foray 76B jest wysoce selektywny, czyli nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt. Nie obowiązuje też okres karencji po przeprowadzeniu zabiegu. Jednak w swoim składzie posiada substancje mogące powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Dlatego też, w czasie oprysku obowiązuje całkowity zakaz wstępu do objętych zabiegiem drzewostanów, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu na powierzchni roślin. O zakazie wstępu do lasu informować będą tablice ustawione przy drogach dojazdowych. Dodatkowo nad bezpieczeństwem czuwać będzie patrol Straży Leśnej. Prosimy o stosowanie się do ich poleceń.

Mimo, że preparat jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt, pszczół i organizmów wodnych, to jednak zalecamy aby pszczelarze posiadający pasieki w promieniu 3 km od miejsca zabiegu, zamknęli pszczoły w dniach zabiegu w godzinach wieczornych (od 18.00 do zachodu słońca) i porannych (od wschodu słońca do godz. 8.00) Szczegółowy termin zabiegu ratowniczego może zostać ustalony na tydzień przed zabiegiem o czym Nadleśnictwo niezwłocznie poinformuje.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i ograniczenia. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że przeprowadzony zabieg ma charakter ratowniczy i jeżeli do niego dojdzie, to pozwoli nam uratować zagrożone fragmenty Puszczy Piskiej

Tekst: Agnieszka Skrobol