Tydzień Bibliotek

Tegorocznym hasłem Tygodnia Bibliotek 2018 jest „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”

Co roku w maju Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek organizowany jest od 2004 r. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza
Miejsko – Gmina Biblioteka Publiczna również włącza się w to wydarzenie. Informację na temat imprez organizowanych przez M-GBP w Piszu znajdują się na plakacie.