Spotkanie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną

27 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu miało miejsce spotkanie przedstawicieli WMROT z samorządowcami oraz przedsiębiorcami z terenu Powiatu Piskiego.

Organizatorzy spotkania: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Starostwo Powiatowe w Piszu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, położyli przede wszystkim nacisk na zainteresowanie podmiotów związanych z turystyką możliwymi kierunkami rozwoju, szczególnie w zakresie wdrażania innowacji.Zasadnicza część spotkania upłynęła na przedstawieniu prezentacji multimedialnych o następującej tematyce:

– Nowe połączenia lotnicze szansą rozwoju dla turystyki i biznesu – dr Jarosław Klimczak – prezes WMROT,
– Koncepcja funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Grupy Zakupowej – dr Jarosław Klimczak – prezes WMROT,
– Możliwość zatrudnienia pracowników z Ukrainy w sektorze usług turystycznych oraz podmiotów gospodarczych – Paweł Jędrowiak – Enterjob,
– Audyt energetyczny drogą do zmniejszenia rachunków za energię – Adam Krzyśkow-prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej.

Poruszana tematyka, żywo dotycząca branży turystycznej, spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Z drugiej strony, dr Jarosław Klimczak szczerze zachęcał, w szczególności przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną, do akcesu w szeregi Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Grupy Zakupowej. Jak wykazywał, podjęcie współpracy w zakresie wzmocnienia efektywności gospodarczej, w szczególności poprzez optymalizację kosztów zakupu towarów i usług, przełoży się na maksymalizację korzyści płynących ze współpracy. Zwrócił również uwagę, iż w przypadku grup zakupowych, których liczba obecnie stale rośnie, działa efekt skali przekładający się na zakupy towarów oraz usług w najkorzystniejszych warunkach jakościowych oraz cenowych.

Porozumienie dotyczące współpracy w Projekcie „Warmińsko-Mazurska Regionalna Grupa Zakupowa” jest dostępne w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe”, której siedziba zlokalizowana jest: Plac Daszyńskiego 16 pokój 32 (budynek Piskiego Domu Kultury)
Kierownik biura – Kinga Ciukszo, tel: 87 423 23 74, 605 515 440 e-mail: biuro@lotmp.pl