Powiat równych szans

Za działania na rzecz osób niepełnosprawnych powiat piski otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Samorząd równych szans”.

„Samorząd Równych Szans” to organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz PFRON ogólnopolski  konkurs na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W konkursie wzięły udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Powiat Piski uczestniczył w projekcie „Kub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro”, którego realizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystej gali 26 lutego w Krakowie. Patronat Honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Komisja konkursowa doceniła działania Powiatu Piskiego podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych, przyznając nam wyróżnienie. Ponadto, konkursowy projekt znalazł się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk FiRR. Gratulacje oraz pamiątkowy dyplom odebrał Starosta Andrzej Nowicki.