Zaczęli od wycinki drzew – Nadbrzeże Pisy zmienia wygląd

Rozpoczęły się przygotowania do realizacji projektu architektoniczno-budowlanego „Przebudowa umocnienia brzegów Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Długo oczekiwana inwestycja obejmuje trzy przedsięwzięcia:

– budowę portu i zaplecza portowego (teren dawnego placu zabaw przy moście kolejowym),
– przebudowę nabrzeży Pisy (od mostu kolejowego do mostu drogowego),
– budowę pod mostem kolejowym kładki dla pieszych i rowerów.

Zanim ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy, teren musi zostać odpowiednio przygotowany. Prace porządkowe obejmują usunięcie drzew i zakrzaczeń na terenie przewidzianym pod basen portowy i infrastrukturę portową (zaplecze, dojazdy, parkingi, itd.). Trzeba również usunąć część drzew w parku, które będą przeszkadzały najpierw w usunięciu starych nabrzeży betonowych, a następnie w budowie promenad wzdłuż obu brzegów rzeki. Wzdłuż promenad zainstalowane zostaną ławki i lampy.

Ponadto na prawym brzegu rzeki przewidziano budowę zejścia schodkowego do wody i miejsca do cumowania dla kajaków. Po zakończeniu budowy odbędą się nowe nasadzenia drzew, żeby kompleks służył nie tylko wodniakom, ale spełniał również funkcje parkowe dla mieszkańców i turystów.

Trzecim elementem jest budowa kładki pod mostem kolejowym. Dotychczasowy bardzo niebezpieczny przejazd dla samochodów zostanie poszerzony. Betonowy murek i wąski chodnik zostaną usunięte, a piesi i rowerzyści korzystać będą z wiszącej nad lustrem wody kładki, oddzielonej od jezdni wysokim krawężnikiem.

Realizacja projektu „Przebudowa umocnienia brzegów Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym” jest kolejnym krokiem w budowie infrastruktury turystycznej Pisza i rozwoju gospodarczym gminy. Jest to zarazem pierwszy etap budowy międzyregionalnego szlaku turystycznego „Pisa – Narew”. Projekt jest finansowany ze środków europejskich.