PISKI SZPITAL W CZOŁÓWCE LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU RPO WiM/E-ZDROWIESzpital Powiatowy w Piszu z roku na rok ulega ciągłym, pozytywnym zmianom. Dzieje się tak, między innymi, dzięki skutecznym działaniom skierowanym na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przeznaczonych na modernizację infrastruktury szpitalnej. Dziś, piska placówka może pochwalić się kolejnym, dużym sukcesem w tym zakresie, mianowicie znalezieniem się w czołówce najlepiej ocenionych projektów konkursowych RPO Warmia i Mazury Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Oznacza to, że w najbliższym czasie, podpisana zostanie umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu informatycznego w SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu o EDM i E-usługi”, którego całkowity koszt opiewa na kwotę 1 782 393,00 zł. Przyznane dofinansowanie stanowi 85% kosztów całkowitych, Powiat Piski zapewnił dotację na wkład własny w kwocie prawie 260 tyś. zł.

Cieszącym jest fakt, że początek nowego roku, przyniósł kolejne, tak dobre wiadomości dla nas, mieszkańców powiatu piskiego. Realizacja projektu rozpocznie się w najbliższych miesiącach, jestem przekonany, że wszystkie działania związane z rozbudową systemu informatycznego naszego szpitala o e-usługi oraz wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, to kolejny ważny krok mający wpływ na jakość świadczonych usług, który ułatwi pełną diagnozę chorego. Zapoznanie się z historią choroby pacjenta to pierwszy krok do postawienia skutecznej diagnozy, a EDM skracać będzie czas wyszukiwania informacji, przez co ułatwi dostęp do danych chorego.

Swoje gratulacje kieruję w tym miejscu przede wszystkim do dyrektora piskiego Szpitala Marka Skarzyńskiego, który z sukcesem realizując kolejne plany modernizacji służby zdrowia w naszym powiecie.

Starosta Piski Andrzej Nowicki