OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN. 6840.2.3.2017 z dnia 19.02.2018 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego tj. oznaczonej działkami nr 51/1, 51/4 i 51/6 o łącznej powierzchni 0,9007 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.