Pliszka zaprasza na zielone lekcje

Ośrodek Edukacji Leśnej „Pliszka” odwiedzili uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie w ramach „zimowej zielonej lekcji” przynieśli ze sobą smakołyki: marchew, jabłka, ziemniaki oraz buraki, które trafią do miejsc dokarmiania zwierząt leśnych.

W trakcie prezentacji multimedialnej uczniowie zapoznali się z pracami leśnymi wykonywanymi zimą ze szczególnym uwzględnieniem: pozyskania, odbiórki i wywozu drewna, zbioru szyszek i szacunków brakarskich a także metod i urządzeń do dokarmiania zwierząt leśnych oraz tego co może, a co nie powinno się znaleźć w „leśnej stołówce”.
Nieodłącznym punktem edukacyjnym w OEL „Pliszka” jest zwiedzanie izby przyrodniczej, dzięki której można poznać zwierzęta mieszkające w Puszczy Piskiej. Nowe eksponaty w Sali, m.in.: dwa łoszaki, wzbudziły w dzieciach duże zainteresowanie. Prace plastyczne jakie wykonali w czasie zajęć to tropy zwierząt odbite w masie solnej, które dzieci mogły wziąć z sobą.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli ze swoimi uczniami do udziału w zielonych lekcjach, których program może być dopasowany w zależności od wymagań nauczyciela.