Biuletyjn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu nr 2/2018


Kolejna karetka w powieci piskim

W dniu 2 lutego, przy siedzibie Zespołu Ratownictwa Medycznego w Białej Piskiej, miało miejsce symboliczne przekazanie nowej karetki, która zakupiona została dzięki dotacji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. Specjalistyczny pojazd, to trzeci z kolei nowych ambulansów nabytych przez Szpital Powiatowy w Piszu. Zakupiony ambulans jest wynikiem realizacji umowy z listopada ubiegłego roku, zawartej pomiędzy Powiatem Piskim a Wojewodą Warmińsko- Mazurskim .
W uroczystym przekazaniu nowego pojazdu Zespołowi Ratownictwa w Białej Piskiej udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, Starosta Piski Andrzej Nowicki, Dyrektor SP ZOS Szpitala powiatowego w Piszu Marek Skarzyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska wraz z radnymi powiatowymi, Burmistrz Białej Piskiej Wojciech Stępniak. Symbolicznego przekazania kluczyków do pojazdu dokonał doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego p. Marcin Domian.

Kwalifikacja wojskowa 2018

W poniedziałek, 5 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa w Powiecie Piskim. W tym samym dniu, miejsce pracy Komisji Powiatowej wizytowali Wojskowy Komendant Uzupełnień WKU Ełk ppłk Ryszard Wiśniewski oraz Starosta Piski Andrzej Nowicki. W trakcie rozmów z pierwszymi osobami, które stawiły się na wezwanie do kwalifikacji, ppłk Ryszard Wiśniewski zachęcał do wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, której batalion wchodzący w skład Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT będzie zlokalizowany w Ełku. Komendant pogratulował też Staroście doskonałego przygotowania do przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej, co jak podkreślił, jest w wykonaniu Starostwa Powiatowego w Piszu już wieloletnim standardem.

UWAGA!

Powiatowa Komisja Lekarska orzeka w Starostwie Powiatowym w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (niski parter). W dniu wezwania do rejestracji należy stawić się do godz. 08:00. Stawiając się do kwalifikacji należy mieć ze sobą: dowód tożsamości (DO, prawo jazdy, legitymacja szkolna), posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, zaświadczenia lekarskie, aktualną fotografię o wymiarach 3cm x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki.

PLAN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W POWIECIE PISKIM W 2018:

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej ze wskazanych gmin, zgłaszają się w terminach:
– gmina Biała Piska: 05- 09 luty,
– gmina Orzysz: 12 – 14 luty,
– gmina Pisz: 15-16, 19- 23, 26-27 luty
– gmina Ruciane- Nida: 28 luty, 1-2 i 5 marca
– w dniach 06 – 07 marca- stawiennictwo kobiet
Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji (np. kierunki psychologiczne, medyczne i weterynaryjne), które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia (kobiety urodzone w latach 1994-1999).
W dniach 08 – 09 marca- dodatkowe dni pracy komisji kwalifikacyjnej
Należy pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegająca kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji!