Współpraca Polska – Litwa. Nowe projekty

Od marca ruszy realizacja dwóch projektów miękkich w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska.

29 stycznia w piskim starostwie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami zaprzyjaźnionego Rejonu Alytus, w celu dopełnienia formalności i złożenia ostatecznych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonach Piskim i Alytusie”. Liderem działań będzie Powiat Piski.

Projekt zakłada działania nastawione na obustronną promocję Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus jako celów podróży, wypoczynku, aktywnych form spędzania czasu wolnego. Planuje się stworzenie interaktywnych map promujących lokalne obiekty dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i związanych z nimi lokalnych produktów. Równolegle, realizowane będą działania mające na celu promocję aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ta forma promocji realizowana będzie przy organizacji wyjazdów młodzieży do regionów partnerskich oraz wizyt studyjnych z udziałem osób dorosłych. Zorganizowane zostaną też zawody kajakowe u partnerów projektu. Mając na uwadze to, że nie wszyscy korzystają z zasobów Internetu, dlatego powstaną też tradycyjne foldery promocyjne w wersji polsko-litewsko- anglojęzycznej.

Drugi z projektów realizowany będzie z nowym partnerem, mianowicie Miastem Alytus, z którym nasz powiat na początku 2017 roku nawiązał współpracę celem aplikowania o dofinansowanie projektu pn. ”Zarządzanie procesami w urzędach transgranicznych”. Projekt, którego liderem będzie Miasto Alytus, zakłada działania mające na celu podniesieniu jakości usług publicznych w obu urzędach partnerskich. Działania oparte będą na zdobyciu wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnej metody zarządzania procesami opartymi na metodologii Lean.

– Realizacja obu projektów wpłynie bezpośrednio na mieszkańców całego Powiatu Piskiego. Wierzę, że realizowane działania promocyjne wpłyną na wzrost zainteresowania Ziemią Piską naszych litewskich sąsiadów, którzy coraz częściej korzystać będą z uroków powiatu piskiego, co najmniej w takim stopniu jak w regionie Mikołajek czy Giżycka – zaznaczył Starosta Piski Andrzej Nowicki. – Uważam, że mamy równie wiele do zaoferowania, musimy jedynie zachęcić naszych sąsiadów do odkrywania tego co mamy najlepsze do zaoferowania. Realizując projekt promocyjny liczymy na dalsze ożywienie turystyczne regionu. Również drugi z projektów będzie miał wpływ na społeczność. Jako urząd stawiamy sobie duże wymagania i chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów cały czas usprawniając pracę naszej instytucji. Podnosząc kompetencje naszych pracowników poniesiemy jakość świadczonych usług w piskim starostowie. Wierzę, że oba projekty przebiegać będą pomyślnie i przyniosą wiele korzyści przede wszystkim dla naszej społeczności.

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.