Biuletyjn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu nr 1/2018


Szanowni Państwo,

Związek Powiatów Polskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszającym powiaty i miasta na prawach powiatu, wspierając ideę samorządu terytorialnego, swoimi działaniami m.in. broni wspólnych interesów powiatów a poprzez kreowanie wspólnej polityki zrzeszonych samorządów lobbuje na rzecz i dla dobra samorządów.
W strukturach ZPP jestem nie tylko reprezentantem Powiatu Piskiego, zasiadam również w Zarządzie stowarzyszenia. Związek na bieżąco podejmuje intensywne działania wspierające działalność powiatów w wielu sferach, mając na uwadze to, że jeden silny głos wielu zrzeszonych jednostek, ma większą wartość niż jednostkowe działania.
Ostatnią niezwykle ważną kwestią, nad którą obradował Zarząd ZPP, stała się sytuacja w ochronie zdrowia. W tej sprawie uczestniczyłem w dniu 16 stycznia w posiedzeniu Zarządu ZPP, które zostało zwołane w trybie pilnym. W chwili obecnej, z uwagi na brak lekarzy i powszechne zjawisko wypowiadania klauzul opt-out skutkujących nawet zawieszaniem oddziałów szpitalnych, system ochrony zdrowia jest bardzo zagrożony, szczególnie jeśli chodzi o pacjentów szpitali powiatowych. Patrząc od strony pacjenta, wypowiadanie umów opt-out może skutkować nie tylko dłuższymi kolejkami do lekarzy specjalistów, odwołaniem terminów niektórych zabiegów planowych, ale także sytuacją, w której szpitalni pacjenci odsyłani będą do innych, oddalonych nawet o kilkadziesiąt km placówek.
Niestety, na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy zignorowali wcześniejsze zaproszenie. W tej sytuacji zdecydowano, że ZPP będzie domagał się spotkania z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim a także skieruje oficjalne stanowisko w tej sprawie. ZPP w najbliższym czasie będzie podejmował wszelkie działania zmierzające ku jak najkorzystniejszemu, z punktu widzenia pacjenta, rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. Poniżej przedstawiam Państwu niniejsze stanowisko.
Starosta Piski Andrzej Nowicki

 

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.