Policja sprawdza miejsca przebywania bezdomnych – pomóż dotrzeć do potrzebujących pomocy

Temperatura na zewnątrz – zarówno w nocy jak i w dzień – waha się w okolicach zera i coraz śmielej spada jeszcze niżej. Takie ochłodzenie może być szczególnie niebezpieczne dla osób bezdomnych.

Policjanci – a szczególnie ci pracujący jako dzielnicowi – sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać takie osoby i oferują skorzystanie z noclegowni. Pomóc im w tym może każdy, kto ma wiedzę o osobie potrzebującej pomocy.
Policja podejmuje wzmożone działania prewencyjne zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Naszym obowiązkiem jest przeciwdziałanie tragicznym zdarzeniom, jakim są m.in. śmiertelne wychłodzenia. Dlatego w okresie zimowym funkcjonariusze patrolują miejsca, w których często przebywają bezdomni. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie temperatury spadły poniżej zera policjanci zintensyfikowali swoje działania. Sprawdzają miejsca przebywania bezdomnych, proponując im pobyt w noclegowni.

Funkcjonariusze nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego zwracamy się z prośbą o informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi śmiertelne wychłodzenie. Skuteczność naszych działań, uzależniona jest także od Państwa aktywności, zatem apelujemy do wszystkich o informowanie policji lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Od 1 listopada w całym województwie warmińsko – mazurskim działa bezpłatna infolinia dla bezdomnych uruchomiona przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod numerem 800 165 320 dzwoniący otrzymają informację o miejscach, gdzie bezdomni mogą szukać noclegu i ciepłego posiłku lub dostać pomoc materialną, medyczną oraz prawną. Infolinia jest uruchamiana corocznie przed sezonem zimowym i będzie działać do 31 marca 2018 r.

W okresie zimowym policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia osób narażonych na działanie niskich temperatur powietrza. Sprawdzają miejsca, gdzie schronienia mogą szukać bezdomni. Są to najczęściej pustostany, ogródki działkowe, altanki i piwnice. Często miejsca te grożą zawaleniem. Sposób ogrzewania tych pomieszczeń przez bezdomnych również niesie zagrożenie i niejednokrotnie prowadzi do pożaru. Podczas rozmów z osobami bezdomnymi policjanci przekazują wykaz miejsc noclegowych i zachęcają do schronienia się w nich w czasie zimy. Bezdomnym przekazywana jest również informacja o placówkach, które zapewniają pomoc medyczną, wydają ciepłe posiłki, bony żywnościowe, odzież i oferują możliwość skorzystania z kąpieli. Podczas podejmowanych interwencji, funkcjonariusze odwożą potrzebujących do schroniska, do izb wytrzeźwień, także do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, gdyż często są to osoby nietrzeźwe, które na mrozie siedzą w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej, lub w innych miejscach. Działający w ich organizmie alkohol sprawia, że nie czują one zimna i dlatego są narażeni na śmierć. O osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą być narażone na wychłodzenie organizmu policjanci informują pracowników socjalnych.

By dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy konieczne jest zaangażowanie nie tylko przedstawicieli służb, ale każdego człowieka. Dlatego apelujemy, by na bieżąco przekazywać sygnały o dostrzeżonych zagrożeniach i informować służby porządkowe o osobach leżących na mrozie, przebywających w okolicach dworców, siedzących dłuższy czas na ławkach w parkach, czy też zamieszkujących pustostany, kanały ciepłownicze itp. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza właściwa reakcja przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie.