Będzie pralnia chemiczna w Piszu

Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża” otrzymał blisko 1,7 miliona złotych na dofinansowanie budowę i wyposażenie pralni chemicznej. Nowe przedsięwziecie stworzy miejsca pracy.

Pralnia to kolejny etap rozbudowy funkcjonującego od 2015r Zakładu Aktywności Zawodowej „ Wieża”. Dziś funkcjonują tam 3 pracownie: rękodzieła, gastronomiczna i sprzątająca. Zatrudnionych łącznie jest 28 osób w tym 21 niepełnosprawnych, które pracują w niepełnym wymiarze czasu. Osoby te maja zapewnioną opiekę medyczną oraz rehabilitacyjną. Na pralnie zaadoptowane będą budynki gospodarcze.

Koniec roku był bardzo udany dla PZAZ „ Wieża”. 20 grudnia decyzją Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zakład otrzymał 50 tys. zł. na zakup samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany w sekcji gastronomicznej. Dzięki temu jednostka będzie mogła świadczyć usługi cateringowe z dowozem.

– W czwartek nastąpiło podpisanie umowy i następnego dnia już przygotowujemy przetargi, żeby jak najszybciej wyłonić wykonawcę. Planujemy zakończyć inwestycję do końca września 2018r – komentuje Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza. – To dla nas duża szansa na zwiększenie jakości i zakresu świadczonych usług. Praca w ZAZ jest często jedyną szansą pracy dla osób niepełnosprawnych na wejście w normalne życie społeczne. Wspieramy samodzielność, niezależność oraz dajemy szansę na życie poza domem i ciągłą opieką najbliższych

Pralnia będzie przeznaczona dla klientów indywidualnych oraz na potrzeby jednostek, gdzie zachowana musi być bariera higieniczna czyli np. szpitali.  Będą to dwie niezależne od siebie działające linie technologiczne, obie  będą wyposażone w nowoczesne i ekologiczne linie piorące.  Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Pisza nie tylko otrzymają możliwość korzystania z usług pralniczych na terenie miasta po wielu latach nieobecności pralni na rynku zaś w PZAZ dodatkowo znajdzie zatrudnienie 10 osób w tym 8 niepełnosprawnych. Koszt całkowity budowy pralni to 2mln 10 tysięcy złotych, z czego 85 % stanowi finansowanie ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

– Przy realizacji tego przedsięwzięcia nie można nie wspomnieć o pani marszałek Wioletcie Śląskiej – Zysk, która bardzo zaangażowała się w pomoc w pozyskaniu tych środków – dodaje burmistrz Andrzej Szymborski. – Bardzo je dziękujemy za te wsparcie i cieszymy się, że o nas dba i możemy na nią liczyć.