Jest zima, pamiętajmy o bezdomnych i samotnych

W związku z nadejściem niskich temperatur powietrza policjanci apelują, aby nie przechodzić obojętnie wobec osoby potrzebującej pomocy.

 

Nasza reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie człowiekowi narażonemu na wychłodzenie organizmu. Najprostszą formą pomocy jest wykonanie telefonu na numer 112 i poinformowanie o takiej osobie odpowiednich służb.

Jak wskazują doświadczenia ubiegłych lat, zima stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, zwłaszcza osób bezdomnych i samotnych. Każdego roku w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów z powodu wychłodzenia organizmu. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie od 1 listopada do końca marca 2018 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Pamiętajmy, widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni. Najprostszym sposobem jest poinformowanie odpowiednich służb dzwoniąc pod numer telefonu 112.

Policja na co dzień podejmuje wzmożone działania prewencyjne i pomocowe, zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Naszym zadaniem jest przeciwdziałanie  tragicznym zdarzeniom, jakim są śmiertelne wychłodzenia. Policjanci informują ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami na skutek wychłodzenia organizmu. Funkcjonariusze patrolują też miejsca, w których często przebywają bezdomni, tj.: dworce, tereny przydworcowe czy ogródki działkowe.

Policjanci codziennie współpracują w tym zakresie z innymi instytucjami, nie są jednak w stanie dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Dlatego zwracamy się z prośbą o informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok człowieka, któremu grozi zamarznięcie, zadzwońmy na policję, to zajmie tylko chwilę. Chcemy ograniczyć ilość tego typu zdarzeń, dlatego wspólnie z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie naszego miasta, podejmujemy intensywne działania prewencyjne i pomocowe wobec osób najbardziej potrzebujących. Skuteczność działań, uzależniona jest także od aktywności mieszkańców, zatem apelujemy o informowanie policji lub instytucji pomocowych o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Mroźna zima to nie tylko niebezpieczeństwo dla osób bezdomnych, ale także dla tych, którzy różnymi sposobami próbują dogrzać dom czy mieszkanie. Broniąc się przed chłodem, często przeciążamy urządzenia grzewcze, nieprawidłowo eksploatujemy piece i kotły. Zdarza się, że z rozmysłem zasłaniamy otwory wentylacyjne, nie rozszczelniamy okien, nie dbamy o drożność przewodów kominowych, używamy prowizorycznych źródeł ciepła jak przenośne piecyki lub nieostrożnie obchodzimy się z gazem. Dlatego też policjanci apelują nie tylko o rozwagę w tej kwestii, ale także o czujność i jak najszybsze informowanie służb o możliwym zagrożeniu.
Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem www.olsztyn.uw.gov.pl zamieszczony jest wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.