OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 10 listopada 2017

Informuje się, że w dniu 10.11.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 51/1 o pow. 0,1500 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Wojny, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Termin przetargu: 12.12.2017 r. Cena wywoławcza- 19 465,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak