Wtorki z Urzędem Skarbowym

Uwaga mikroprzedsiębiorcy! Od nowego roku informacje podatkowe będą przekazywane fiskusowi w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego tzw. JPK. Urząd Skarbowy w Piszu organizuje specjalne szkolenia na temat wchodzących w życie zmian.

Wtorki z JPK” pod takim hasłem odbywać się będą cotygodniowe spotkania pracowników Urzędu Skarbowego w Piszu z przedsiębiorcami. Będą miały one formę szkoleń przygotowujących do wprowadzanych od nowego roku zmian, dotyczących składania rejestru dokumentów sprzedaży i zakupu usług oraz towarów urzędom skarbowym. Spotkania odbędą się 7, 14, 21, 28 listopada w siedzibie US w Piszu.

W powiecie piskim wiekszosć podmiotów gospodarczych, prowadzących różne rodzaje działalności to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające maksymalnie do 10 osób. Mikroprzedsiebiorcą jest zatem każda jednoosobowa działalność gospodarcza, nawet jeżeli nie zatrudnia pracowników. Jednolity plik kontrolny obowiązywać będzie wszystkich przedsiębiorców którzy korzystając z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej, z tym że obowiązki dla każdej grupy zostały rozłożone w czasie. Obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT do urzędu obowiązuje duże podmioty od1 lipca 2016r, od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty, a od 1 stycznia 2018r. obowiązywał będzie – mikroprzedsiębiorców.

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych przede wszystkim stanowi duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych,  jak i ujednolicenia i szybszego przeprowadzania czynności kontrolnych i sprawdzających. Wprowadzenie JPK pozwoli na efektywne zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Jednolite Pliki Kontrolne będą miały dodatkowo, pozytywny wpływ na działanie przedsiębiorstw, pozwolą one na przeprowadzenie wewnętrznych audytów w celu wykrycia nieprawidłowości w księgach. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli stale monitorować sytuację swojego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, przeprowadzanie elektronicznej kontroli przez organy skarbowe będzie mniej uciążliwe niż dotychczasowa forma, ponieważ nie będą one przeprowadzane, co do zasady, w siedzibie firmy. W przypadku pozytywnego wyniku audytu ingerencja organów podatkowych w firmę będzie zerowa. Fakt ten w znaczny sposób zachęca mikroprzedsiębiorców do korzystania z jednolitych plików kontrolnych, w celu ograniczenia ingerencji organów podatkowych, w czasie kontroli jak i do zapewnienia sobie bezpieczeństwa prawno-podatkowego jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku.