Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia

Zobacz galerię
39 zdjęć
Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5839

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5841-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5842-3

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5843-3

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5872-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5865-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5862-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5860-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5859-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5856-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5852-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5851

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5847-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5880-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5885-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5886-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5888-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5890-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5894-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5895-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5896-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5908

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5906

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5904

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5903

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5902-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5900-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5899-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5898-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5897-2

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5911

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5912

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5915

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5916

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5917

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5918

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5919

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5922

Darz Bór Puszczy na jubileusz 70-lecia
DSC_5923

W sobotę Koło Łowieckie nr 1 “Puszcza” w Piszu świętowało jubileusz 70-lecia założenia. Puszcza powstała w 1947 roku i jest jednym z najstarszych organizacji łowieckich w naszym regionie.

Ciężko byłoby znaleźć miarę, którą można byłobyo cenić wkład myśliwych z KŁ “Puszcza” w Piszu w utrzymanie i rozwój zasobów zwierzęcych i leśnych w Puszczy Piskiej. Wielu ludziom łowiectwo kojarzy się wyłącznie z polowaniami i strzelaniem do zwierząt, tymczasem praca myśliwych polega na nieustannym dbaniu o należyty stan zwierzyny łownej, jej kondycje zdrowotna, liczebność oraz ochronę gatunkową. Co roku koła łowieckie wypłacają setki tysięcy złotych tytułem rekompensat za szkody wyrządzone uprawom rolnym przez dzika zwierzynę i prowadzą nieustanne dokarmianie jej w okresie zimowym. Myśliwi odgrywają też znaczącą rolę w walce z kłusownictwem, prowadzą okresowe liczenia pogłowia zwierzyny dzikiej w naszych lasach oraz prowadzą selekcję osobników chorych i słabych, które mogłyby zagrażać populacji całych gatunków.

W trakcie 70 lat istnienia KŁ “Puszcza” przez jej szeregi przewinęło się setki miłośników łowiectwa. Obecnie koło skupia ponad 80 członków i zarządza jednym z największych obwodów łowieckich w naszym regionie. W “Puszczy” zrzeszeni są nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. W piskim kole jest sześć Dian, które szczególnie zaangażowane są w utrzymanie i pielęgnacje kultury i tradycji łowieckich.

Obchody jubileuszu KŁ “Puszcza” rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Po nabożeństwie główne uroczystości przeniosły się do Mazurskiego Gościńca. Jednym z ważnych ich elementów było nadanie sztandarowi koła srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej. Wielu myśliwych otrzymało dyplomy i wyróżnienia oraz odznaczenia. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Okręgowego Związku Łowieckiego, burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, starosta piski Andrzej Nowicki, poseł na Sejm RP Jerzy Małecki oraz myśliwi, przedstawiciele koleżeńskich kół łowieckich z powiatu piskiego. Uroczystości zakończyły się biesiadą myśliwska. 

Redakcja Tygodnika Piskiego dziękuję za zaproszenie na uroczystości i serdeczne przyjecie “Darz Bór”.

 

Historia koła Puszcza

Koło Łowieckie Nr 1 „Puszcza” w Piszu zostało założone w 1947 roku przez leśników, którzy przybyli pracować w powiecie piskim po zakończeniu drugiej wojny światowej. Głównym inicjatorem powstania koła był mgr inż. Kazimierz Gardulski, pierwszy po wojnie nadleśniczy Nadleśnictwa Drygały. Inni myśliwi – założyciele, o których wiadomo to: Włodzimierz Anikin – Nadleśnictwo Wilcze Bagno, Stanisław Kumorowski – Nadleśnictwo Pisz i Wincenty Głąb. KŁ Puszcza było pierwszym po wojnie (stąd nr 1) kołem w powiecie piskim. Jednymi z pierwszych myśliwych, którzy wstąpili do koła byli:

 • Kazimierz Malinowski (1946)
 • Czesław Bendykowski (1947)
 • Leon Rackiewicz (1947)
 • Władysław Konstańczak (w PZŁ od 1949 roku)
 • Mirosław Rogaczewski (1949)
 • Czesław Banach (1949)
 • Józef Podchul (1950)
 • Witold Kontakiewicz (1951)
 • Mieczysław Dębek (1951)
 • Leon Rackiewicz (1952)
 • Eugeniusz Kalicki (1954)
 • Stanisław Nowicki (1956)
 • Kazimierz Mańczak (1957)
 • Stanisław Nowicki (1957
 • Jan Szewczyk (1959)
 • Stanisław Milewski (1959)
 • Wiesław Zalewski (1962)
 • Mieczysław Pykało (1963)
 • Tadeusz Rutkowski (1963)
 • Józef Kozak
 • Józef Buszyk

Pierwsza siedzibą koła były Drygały. Stan członków koła wynosił na koniec 1950 roku 15 osób. Na początku lat 60-tych liczba członków „Puszczy” wzrosła do 35 osób. W wyniku podziału koła „Puszcza” powstało Koło Łowieckie „Las” w Białej Piskiej.

W pierwszych powojennych latach myśliwi swoją działalność skupiali głównie na walce z rozpanoszonym kłusownictwem. Większość przybywających w te strony osadników posiadała dla swojej obrony znaczną ilość broni wojskowej. Trafiała się również broń myśliwska, najczęściej w bardzo złym stanie technicznym. Oba rodzaje broni, przy brakach żywności w tamtym okresie, służyły do kłusowniczych odstrzałów.

W pierwszych latach istnienia koła myśliwi z „Puszczy” polowali głównie na zwierzynę drobną: zające, lisy, kaczki i kuropatwy. Polowanie w lasach było domeną pracowników administracji leśnej. Myśliwi „nie leśnicy” mogli tam polować po uprzednim wykupieniu licencji. Stan członków PZŁ w całym powiecie piskim wynosił na koniec 1950 roku 85 osób, a na koniec 1951 roku – 92 osoby.

Stanisław Kumorowski był jedynym członkiem koła, który był już zrzeszony w Polskim Związku Łowieckim przed drugą wojną światową. W latach 60 ubiegłego wieku prowadził w leśniczówce w Jaśkowie „Izbę Leśną”. Turyści odwiedzający ten zakątek Puszczy Piskiej mogli się tam zapoznać z trofeami łowieckimi oraz własnoręcznie spreparowanymi przez niego ptakami. Część z tych zbiorów przekazał potem powstającemu w Piszu Muzeum Ziemi Piskiej.

W 1997 roku koło obchodziło uroczyście jubileusz 50-lecia istnienia w tym roku otrzymało sztandar z rąk prezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Suwałkach Józefa Bućwińskiego. Przejął go prezes koła Zbigniew Malinowski i przekazał w ręce pierwszego pocztu sztandarowego w osobach Andrzeja Florczyka, Zbigniewa Maciuka i Jerzego Korzepa.