Sklejka wykupuje akcje-odwrotu od sprzedaży nie ma

Zarząd “Sklejka-Pisz” PAGED Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 września 2017 r. podjęło uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych… W przypadku niezłożenia dokumentów akcji do rozporządzenia Spółki w wyznaczonym terminie, akcje zostaną unieważnione.

Informacje Zarządu “Sklejki-Pisz” PAGED S.A. trafiły właśnie do akcjonariuszy mniejszościowych. Treść wszystkich uchwał została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 29 września 2017 r.

Z treści informacji wynika, że w przypadku niezłożenia dokumentów akcji do rozporządzenia Spółki w wymaganym terminie, akcje zostaną unieważnione. W takim przypadku również należy zgłosić się do Spółki, w celu uzgodnienia terminu i sposobu zapłaty za unieważnione akcje. Cena wykupu nie zostanie zmieniona i za akcję wynosi 2.58 zł.

Powodów i celu przymusowego wykupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy Zarząd “Sklejki-Pisz” nie podaje. Wśród pracowników zakładu, mieszkańców Pisza, nie brakuje scenariuszy dotyczących przyszłości jednego z największych pracodawców w Powiecie Piskim.

Informacje o wykupie widnieją również na stronie internetowej Spółki. Chociaż część pracowników nie mając w tym wypadku wyjścia wyzbywa się akcji niechętnie, to w punkcie skupu już tworzą się kolejki.