Piski Uniwersytet III Wieku-wkrótce inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Języki obce, zajęcia komputerowe, teatralne, pływania, szachy, wycieczki, spotkania z literaturą. Wachlarz zajęć w Piskim Uniwersytecie III Wieku jest szeroki i bardzo atrakcyjny. Wszystko, to sprawia, że chętnych po indeksy nie brakuje.

W tym roku akademickim, podobnie jak w ubiegłym, do uczestnictwa w zajęciach PUTW zgłosiła się ponad setka osób. By zdobyć indeks wystarczą przede wszystkim chęci, gdyż słuchaczem może zostać każdy: emeryt, rencista, czy osoba bezrobotna.

W tym roku uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 PUTW odbędzie się w piątek 20 października o godz. 12 w Piskim Domu Kultury – zapraszamy.