Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

corocznie u schyłku lata, podczas dożynek, polscy rolnicy dziękują za zebrane plony. Tradycją dziękczynienia jest ofiarowanie przez rolników wieńców dożynkowych, które stanowią swoiste arcydzieła sztuki ludowej.

WIENIEC  Z  SOŁECTWA  ORŁOWO  JEDZIE  NA  DOŻYNKI  WOJEWÓDZKIE DO  OLSZTYNKA

Wieńce przygotowane przez sołectwa z terenu Gminy Biała Piska (Bełcząc, Giętkie,Orłowo, Pogorzel Wielka, Radysy) można było podziwiać 27 sierpnia 2017 r. podczas Dożynek Gminnych w Białej Piskiej. Wszystkie wieńce były przepiękne. Komisja konkursowazaproponowała, aby wieniec przygotowany przez Sołectwo Orłowo reprezentował Gminę na dożynkach powiatowych, diecezjalnych i wojewódzkich. Zwycięska kompozycja płodów rolnych z Orłowa zajęła III miejsce w konkursie wieńców podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Grzegorzach w Gminie Orzysz. W dniu 8 września 2017 r. w Pozezdrzu, wieniec z naszej gminy zyskał miano najpiękniejszego wieńca w Diecezji Ełckiej, a w dniu 17 września 2017 r. wraz z delegacją z sołectwa będzie reprezentował naszą gminę podczas Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku.

Wieniec z Orłowa jest okazały, kształtny i kolorowy, a przede wszystkim wykonany tak, jak nakazuje tradycja. Patrząc na to misterne dzieło, wyrażamywielkie uznanie dla sprawnych rąk mieszkanek sołectwa. Doceniamy talent, podtrzymywanie tradycji i gratulujemy Paniom z Orłowa.

 

SPOTKANIE  MŁODZIEŻY  Z  GMIN  PARTNERSKICH

W dniach od 4 do 8 września 2017r. dwudziestoosobowa grupa uczniów z Niemiec wraz z opiekunami odwiedziła naszą gminę w ramach międzynarodowej wymiany uczniów. To kolejny rok współpracy uczniów oddziałów gimnazjalnych (obecnie włączonych do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej) ze szkołą Eichenbachschule z partnerskiej gminy Eggebek.

Tym razem mieliśmy przyjemność gościć również szesnastoosobową grupę uczniów wraz z opiekunami z partnerskiej gminy Reńska Wieś.

Nasi goście wraz z młodzieżą z naszej gminy wspólnie zwiedzili najpiękniejsze zakątki  Mazur, wzięli udział w rozgrywkach sportowych w szkole, wspólnie przygotowywali posiłki, wymieniając się upodobaniami kulinarnymi. Zwiedzili takżeWilczy Szaniec.

Spotkanie młodzieży w ramach projektu zostało dofinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Uczestnicy projektu, bogatsi o nowe wrażenia i nowych znajomych, już dziś cieszą się z kolejnego spotkania się w czerwcu 2018r.

 

WAKACJE  TO  TAKŻECZAS  INTENSYWNEJ REALIZACJIINWESTYCJI  GMINNYCH

 Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

okres wakacji dla wielu był to czas wypoczynku, zabawy, wyjazdów, a dla nas był to okres intensywnej realizacji inwestycji oraz przygotowania i planowania kolejnych zadań inwestycyjnych.

Duża część zadańzaplanowanych na rok 2017 została zakończona:

 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konopki. Projekt dofinansowany
  z funduszy Unii Europejskiej.
 2. Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 3. Modernizacja drogi gminnej Szkody – Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 4. Remont drogi w miejscowości Kumielsk II etap.Projekt dofinansowany
  z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 5. Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Bemowie Piskim.
 6. Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu Witosa w Białej Piskiej.
 7. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Witosa w Białej Piskiej.
 8. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Kościelne.
 9. Remont świetlicy w Świdrach Kościelnych.
 10. Przygotowano teren, ogrodzono oraz zamontowano plac zabaw
  w miejscowości Oblewo. Wzruszyła nas radość i gościnność mieszkańców Oblewa. Mieszkańcy sami dbają o plac zabaw. Pani Sołtys wraz z mieszkańcami przygotowali uroczyste otwarcie placu zabaw, na które zaprosili radnych, pracowników urzędu, sołtysów okolicznych sołectw. Dziękujemy.
 11. Remont budynku gminnego w miejscowości Rogale Wielkie II etap.
 12. Remont wiat przy świetlicach w miejscowościach: Sulimy, Orłowo, Pogorzel Wielka
 13. Wykonano pielęgnację nawierzchni boisk na Stadionie Miejskim oraz przy Szkole
 14. Podstawowej w Białej Piskiej. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na boiskach Orlik w Białej Piskiej i Drygałach.
 15. Trwają końcowe prace budowlane przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim oraz termomodernizacji Szkoły Postawowej w Drygałach. Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 16. Trwająrównież roboty drogowe przy realizacji zadania „Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach poprzez wymianę nawierzchni drogi”.Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
 17. Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego podpisano umowę nadostawę i montaż 3 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Biała Piska:
 • Biała Piska przy Zespole Boisk Orlik,
 • Biała Piska plac zabaw na osiedlu Witosa,
 • Drygały – Sołeckie Centrum Kultury.  Realizacja październik 2017 r.

18. Przygotowany został i ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w kierunku cmentarza komunalnego w Białej Piskiej.

Zdobywamy środki na inwestycje 

– W dniu 20 lipca 2017 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu PROW 2014-2020. Pozyskane środki w kwocie 186 218 zł zostaną przeznaczone na modernizację placu zabaw przy ul. Dolnej
w Białej Piskiej. Będzie to nowoczesny obiekt posiadający elementy zabawowe tradycyjne oraz linowe, siłownię zewnętrzną z innowacyjnymi urządzeniami fitness oraz urządzenia do streetworkout. Dodatkowo plac będzie oświetlony i wyposażony
w monitoring. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną 2018 roku.

– Umowę na dofinansowanie podpisał również Pan Jacek Bućko Dyrektor M-GOK Biała Piska. Projekt dofinansowany w kwocie 32 537 zł obejmuje modernizację sali nr 16 w budynku M-GOK. W ramach projektu sala widowiskowa odzyska dawny blask zostaniewymieniona podłoga, główne drzwi wejściowe, wyremontowane zostaną także ściany i scena. Sala wyposażona zostanie w klimatyzację.

– Wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania„Modernizacja targowiska w Białej Piskiej”jest w trakcie oceny merytorycznej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

– Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej”.Wniosekuzyskał pozytywną ocenę Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze.

– Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej przy współpracy z Urzędem Miejskim przygotował i złożył2 wnioski  o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy dotyczy modernizacji placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach, kolejny wniosek dotyczy promocji obszaru rybackiego „Mazurska Rybka”. Wnioski uzyskały pozytywne oceny Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze.

– Nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej przygotowała przetarg na realizację inwestycji„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki”. Dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych w kwocie 879 114 zł.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie poinformował nas, że planowane prace w miejscowości Kaliszki (budowa zatok autobusowych, przejścia dla pieszych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia) będą realizowane w 2018 roku. Środki zabezpieczone w naszym budżecie na 2017 rok na sfinansowanie części prac przesuniemy na przyszły rok.

 

Szanowni Państwo,

tak jak zapowiadałem kontynuujemy aktywne pozyskiwanie kolejnych środków na rozwój Naszej Gminy. To dzięki Państwa wsparciu, dobrej i merytorycznej współpracy z Radą Miejską oraz pracy nas wszystkich wspólnie zrealizujemy kolejne ważne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.