Lokalny rynek pracy-szanse i zagrożenia-zapraszamy na spotkanie

Starosta Piski i Dyrektor PUP w Piszu wraz z PTG w Piszu zapraszają na spotkanie pt.: ,,Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia”. Temat szczególnie ważny, bowiem na ciągle zmieniającym się rynku pracy zaczyna brakować nie tylko specjalistów ale też pracowników o niższych kwalifikacjach.

Spotkanie odbędzie się w środę, 23 sierpnia w Hotelu nad Pisą w Piszu, ul. Ratuszowa 13, w godzinach 10.00 – 13.30.

Pracodawcy poszukują coraz częściej kadry za wschodnią granicą, popełniając uchybienia przy zatrudnianiu obcokrajowców. Jak ustrzec się od kar i nie popaść w konflikt z prawem – zagadnieniu temu zostanie poświęcona pierwsza część spotkania. Pracownicy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy wskażą błędy jakie popełniają pracodawcy przy zatrudnianiu obcokrajowców.

Druga część spotkania będzie poświęcona sytuacji na lokalnym rynku pracy – szansom i zagrożeniom jakie mogą pojawić się w najbliższej przyszłości.

W kolejnej części spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych na podniesienie kwalifikacji zarówno właścicieli firm jak i pracowników.

Kompetencje stanowią kluczową rolę na współczesnym rynku pracy. Znaczenie kompetencji zawodowych i społecznych stale wzrasta. Przekonują się o tym dobitnie osoby poszukujące zatrudnienia a także pracownicy i właściciele firm. Od wzrostu kompetencji zależy utrzymanie się firmy na ciągle zmieniającym rynku pracy, a także jej przyszłość.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu telefonicznie. Wszelkich dodatkowych informacji na temat spotkania udziela Małgorzata Zach nr tel. 87 425 24 60.