Ogłoszenie 06.07.2017

Burmistrz Pisza informuje o naborze na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Wymaganiem niezbędnym jest posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku budownictwo lub energetyka. Do głównych zadań podinspektora będzie należało prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem i rozliczaniem inwestycji i remontów inwestycyjnych. Szczegóły naboru można poznać na www.pisz.pl/bip