Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Informacja z dnia 02.06.2017 r.

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Informuję się, że w dniu 2 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostaną na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

1) w Białej Piskiej: przy ul. Witosa: cz.dz. 296/10 o pow. 150 m²; cz.dz. 296/10 o pow. 20 m²;
przy ul. Kajki: cz.dz. 106/60 o pow. 18 m²; przy ul. Kościuszki: cz.dz. 60/6 o pow. 22 m²;
przy ul. Sienkiewicza: cz.dz. 170/4 o pow. 17 m²; przy ul. Słowackiego: dz. 226/19 o pow. 27 m²; przy ul. Targowej: cz.dz. 143/23 o pow. 14 m²; cz.dz. 143/23 o pow. 21,50 m².

2) w Bemowie Piskim: cz.dz. 457/1 o pow. 19 m².