Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.

Zobacz galerię
15 zdjęć
Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
Fot 1

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
DSC_0354

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
DSC_0341

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
DSC_0331

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
DSC_0325

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
DSC_0320

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6437

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6438

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6440

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6441

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6444

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6445

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6447

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
KAJ_6456

Wykład o smaku lipca, pszczołach i bartnictwie w MZP.
a

Miłośnicy historii regionu oraz miejscowi pszczelarze wysłuchali w piątkowy wieczór w Muzeum wykładu dr Alicji Dobrosielskiej, która omówiła bartnictwo na ziemiach pruskich. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja o kondycji współczesnego pszczelarstwa oraz koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu.

Tematyce średniowiecznego bartnictwa, które dla Prusów stanowiło niezwykle ważne zajęcie, poświęcone było drugie spotkanie w ramach obchodów Jubileuszu Pisza, organizowanego przez Muzeum Ziemi Piskiej, dla uczczenia 650. rocznicy nadania naszemu miastu praw osadniczych i bartnych. Prelekcję wygłosiła dr Alicja Dobrosielska z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, prezentując ciekawe materiały źródłowe.

Miód w średniowieczu stanowił środek płatniczy. Był niezwykle cennym produktem pożądanym w Europie Zachodniej, dając możliwości prowadzenia wymiany handlowej. Barcie, zakładane w ostępach leśnych, znajdowały się pod szczególną ochroną prawną. W materiałach archiwalnych nie brakuje doniesień, że wobec osób, które wchodziły bartnikom w szkodę obchodzono się szczególnie okrutnie. Winowajca często umierał w strasznych męczarniach.

Bartnictwo uprawiane było w naszym regionie przez wieki. Prusowie z dużym szacunkiem obchodzili się z pszczołami, uznając je za stworzenia boskie, a średniowieczni kronikarze porównywali ludy zamieszkujące Wielką Knieję do pszczół. Przede wszystkim było to dostrzeżenie pracowitości, a także dobrej organizacji życia codziennego poszczególnych plemion. Zapisy dotyczące bartników, tak jak w przypadku Pisza, pojawiały się m.in. w przywileju nadania praw osadniczych z 1367 roku.

Ciekawy wykład, wygłoszony przez dr Alicję Dobrosielską, stał się przyczynkiem do dyskusji na temat kondycji dzisiejszego pszczelarstwa. Na spotkaniu gościła kilkunastoosobowa grupa członków piskiego koła Polskiego Związku Pszczelarskiego. Głos zabrał Adam Witkiewicz, właściciel Pasieki Mazurskiej w Wielkim Lesie, który kontynuuje rodzinne tradycje, a w swojej pracy zawodowej pamięta także o dorobku protoplastów dzisiejszych pszczelarzy.

-Pasieka Mazurska w Wielkim Lesie nie tylko produkuje miód znakomitej jakości, a jest także miejscem, gdzie kładzie się nacisk na edukację i promocję pszczelarstwa – mówi dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Miejscowi pszczelarze prowadzą ciekawe warsztaty, pogadanki i cały czas rozbudowują część muzealną, w której można obejrzeć sprzęt i narzędzia wykorzystywane niegdyś w bartnictwie, stare ule i kłody. Dzięki zaangażowaniu Adama Witkiewicza, kilka eksponatów zaprezentowano w piątek w Muzeum Ziemi Piskiej, a wszyscy goście otrzymali słoiczek lipca, czyli miodu lipowego.

Spotkanie miało jeszcze kilku młodych bohaterów. Zebrani wysłuchali koncertu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu. Zaprezentowali się Zofia Strzałkowska, Zofia Lasowa, Iwona Witkowska, Wiktor Jabłoński, Maks Jankowski oraz duet Anna Karwowska i Oliwia Dąbkowska. Młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a dr Aneta Karwowskaj na ręce Isabel Gonzales-Szymczyk, dyrektor OSM I st. w Piszu, przekazała upominki dla dzieci.

Kolejne spotkanie organizowane przez MZP w ramach Jubileuszu Pisza odbędzie się w maju.

Źródło Muzeum Ziemi Piskiej