V Akcja Sprzątania Dna Rzeki Pisy-już w sobotę

Płetwonurkowie, ale nie tylko, ponad setka osób przygotowuje się do kolejnego już sprzątania dna rzeki Pisy. Akcja w Piszu odbędzie się już po raz piąty.

Poprzednie akcje pokazały, że Pisa, chociaż czysta pod wodą kryje wiele „skarbów”. W ciągu czterech poprzednich edycji z dna rzeki wydobyto wiele nieczystości, głównie opon. I chociaż śmieci na cyklicznie sprzątanym miejskim odcinku jest coraz mniej, to każda akcja pokazuje, że pod wodą i na brzegach wciąż jest jeszcze sporo do zrobienia.

Akcja ma również na celu popularyzację nurkowania jako aktywnej formy wypoczynku na jednej z najpiękniejszych rzek naszego regionu. Podczas akcji zorganizowany zostanie wśród płetwonurków konkurs na najciekawsze znalezisko z dan rzeki Pisy.

Jubileuszowa V Akcja odbędzie się 1 kwietnia w (sobotę). Zbiórka uczestników o godz. 9 przy moście kolejowym w Piszu.

Głównymi organizatorami Akcji są: Koło PZW Nr 75 „Roś” w Piszu, Szkoła Nurkowania „Mazury Diving”, Gmina Pisz i Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Patronat medialny nad Akcją objęli: TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn, NurkowaPolska.pl i Tygodnik Piski.