Wojewoda z wizytą w Białej Piskiej

Wojewoda Warmińsko–Mazurski Pan Artur Chojecki w dniu 17 marca 2017 r. odwiedził Gminę Biała Piska. Termin spotkania uzgodnił Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Małecki, który także uczestniczył w spotkaniu.

Głównym tematem wizyty była reforma oświaty oraz proces jej wdrażania w gminie.  W spotkaniu w Urzędzie Miejskim wzięli również udział: Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Pani Sława Agata Gęśla, wszyscy dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej. Burmistrz Białej Piskiej Pan Wojciech Stępniak szczegółowo omówił sposób wdrożenia reformy oświaty w Gminie Biała Piska oraz dostosowanie sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Przedstawił analizę funkcjonowania oświaty w Gminie Biała Piska na okres najbliższych 3 lat szkolnych oraz podzielił się wszystkimi wnioskami                i uwagami wynikającymi z tej analizy. Prezentując informacje na temat planowanych zmian, zwrócił szczególną uwagę na kształt nowego ustroju szkolnego w Gminie Biała Piska od 1 września 2017 r., wskazania demograficzne co do liczby uczniów w szkołach, liczby oddziałów szkolnych, a także miejsc pracy w oświacie.

Dzięki rozważnie prowadzonej w Gminie Biała Piska polityce oświatowej, w ostatnich latach, nie było zwolnień było nauczycieli i pracowników oświaty.
Rozmowa z Panem Wojewodą Arturem Chojeckim była też okazją do wymiany spostrzeżeń i uzyskania wyjaśnień co do planowanych założeń nowego systemu oświaty, terminu opublikowania aktów wykonawczych, kosztów i sposobu finansowania reformy.Po spotkaniu z dyrektorami szkół w dalszej części wizyty, Burmistrz Białej Piskiej omówił z Panem Wojewodą bieżące sprawy gminy.