Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich

Zobacz galerię
18 zdjęć
Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2461

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
17426397_1841486012770037_7982216159097972338_n

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2497

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2502

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2500

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2476

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2465

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2466

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2479

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2470

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2477

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2482

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2486

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
17457385_1841486376103334_7172234221239713926_n

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
17499350_1841486212770017_6581874928634884729_n

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2492

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2488

Biała Piska świętuje jubileusz 295-lecia nadania praw miejskich
20120723-DSC_2474

Gmina Biała Piska zainaugurowała obchody 295 rocznicy nadania miastu praw miejskich. Z tej okazji na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto okolicznościową uchwałę i zatwierdzono kalendarz obchodów jubileuszu.

Radni z burmistrzem Wojciechem Stępniakiem oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział w sesji ubrani w kostiumy z epoki, w której nadane zostały Białej Piskiej prawa miejskie. Spotkanie uświetniły występy przedszkolaków i uczniów. Starsi mieszkańcy przygotowali inscenizacje kostiumowe, przypominając w krótkich scenkach historię miasta. Burmistrz i radni podpisali okolicznościowe sprawozdanie, adresowane do dawnych władców ziem, w którym wymienili największe osiągnięcia i sukcesy gminy oraz zmiany jakie zaszły w ostatnich latach w Białej Piskiej. Okolicznościowe posiedzenie Rady Miejskiej odbyło się w sali Restauracji Wrzos.

Historia Miasta

Wieś Biała Piska powstała w 1428 r. w miejscu wcześniejszej osady pruskiej Gayle. Nazwa pochodzi z języka staropruskiego – gaylis oznacza biały. Koloniści z Mazowsza przetłumaczyli jako Biała. Wieś wymieniana w sprawozdaniu wizytacyjnym z 1424 r. jako licząca 60 łanów z młynem, w dąbrowie przy Gayle (dąbrowa położona pół mili od Jeziora Kumielskiego), gdzie niejaki Cwalina wraz z 20 krewnymi objął obszar 100 łanów. Dobra te znajdowały się ćwierć drogi od młyna zwanego Steffanflies.

Przywilej lokacyjny dla wsi czynszowej wystawiony został 9 października 1428 r. przez Josta Struppergera komtura bałgijskiego i wójta natangijskiego, za wiedzą i wolą wielkiego mistrza Pawła von Rusdorfa. Wieś położona była w okolicy zwanej Gayle, na 60 łanach na prawie chełmińskim. Sołtys i zasadźca – Piotr Szulc otrzymał 6 łanów chełmińskich, 4 łany przeznaczono na uposażenie parafii. Mieszkańcy otrzymali 15 lat wolnizny. Karczma wymieniana była już w 1447 r.

W 1481 ksiądz Nicolaus parafii w Białej zrezygnował z funkcji proboszcza ze względu na stan zdrowia. Jego następcą został ks. Petrus Swenteslai z diecezji płockiej. Proboszcz Swenteslai obsadzony został przez komtura bałgijskiego Erazmusa von Reizensteina. Przed 1525 Biała należała do archiprezbiteratu w Reszlu.

Rozwój na przełomie XVI/XVII w. Biała zawdzięczała dogodnemu położeniu na szlaku handlowym. Zasłynęła głównie z dużych jarmarków bydła. Dwa wydarzenia wstrzymały rozwój miasta. W 1656 r. wieś została spalona przez Tatarów hetmana Gosiewskiego. Kolejnym była epidemia dżumy.

26 marca 1722 r. w Królewcu Fryderyk Wilhelm I, król pruski, nadał osadzie Bialla prawa miejskie. Biała Piska liczyła wówczas 600 mieszkańców. Wybudowanie linii kolejowej Ełk-Pisz (1883 r.) spowodowało rozwój miasta w XIX w.
Zalew na rzece Białka

Stąd pochodził królewiecki duszpasterz polski Krzysztof Liebruder. W latach 1826-1829 pastorem był Jan Szamborski (1780-1832), nauczyciel, autor popularnych na Mazurach podręczników do nauki języka polskiego.

Do roku 1938 miasto nosiło oficjalną niemiecką nazwę administracyjną Bialla, w roku 1938 (16 lipca) dekretem będących u władzy niemieckich nazistów przemianowana na Gehlen, po czym na Gehlenburg. 4 września 1939 samotny polski samolot Karaś z 51 eskadry rozpoznawczej ostrzelał i obrzucił na miejscowym dworcu bombami niemiecki pociąg przewożący uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Po zakończeniu II wojny światowej do 1946 r. miasto było siedzibą powiatu piskiego.