Nie czekaj, weź dofinansowanie na własną firmę

Karol Wysocki od początku stawiał na otworzenie własnego zakładu fryzjerskiego. Po skończeniu szkoły, chcąc realizwać swoje plany zwrócił się o wsparcie do Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Fryzjerstwo w Piszu to niełatwa branża. Duża liczba zakładów stanowi nie lada konkurencję dla nowo powstającego salonu fryzjerskiego. Ten fakt nie stanowił jednak poważniejszej przeszkody dla Karola. Chcąc otworzyć własny salon fryzjerski, trzeba w niego na początku sporo zainwestować. Karol jako młoda osobą po skończeniu szkoły nie dysponował zbyt dużymi oszczędnościami.
– Z pomocą przyszedł mi Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. Na rozpoczęcie działalności otrzymałem 20 tys zł. To wystarczyło bym mógł otworzyć własny zakład – opowiada Karol Wysocki. – W przeciągu trzech miesięcy z osoby bezrobotnej stałem się właścicielem dobrze prosperującej firmy.

Podczas pierwszej wizyty w PUP w Piszu Karol otrzymał instrukcje i porady dotyczące możliwości skorzystania z formy wsparcia w postaci dofinansowania działalności gospodarczej. Jako osoba do 30 roku życia został objęty programem skierowanym do osób młodych.
– Niespełna trzy tygodnie po złożeniu wniosku o dofinansowanie otrzymałem pieniądze i otworzyłem swój zakład – dodaje Karol. – Z początku myślałem, że będę miał masę problemów z wypełnieniem różnych urzędniczych formalności. Okazało się jednak, że były one bardzo proste, dodatkowo we wszystkim pomagali mi pracownicy urzędu pracy.
Nowo otwarty zakład fryzjerstwa męskiego otrzymał nazwę „Karolek”. Jego właściciel postawił na świadczenie usług głównie młodym osobom. Klientów nie brakuje.
– Postanowiłem zajmować się wyłącznie fryzjerstwem męskim. Moi klienci są raczej wymagający i chcą mieć modne i dokładnie wystylizowane fryzury. Sporo się musiałem uczyć na rożnych szkoleniach by zdobyć nowe umiejętności – zdradza Karol Wysocki. – Zajmuję się również stylizacją męskich bród i w niedalekiej przyszłości powstanie w moim zakładzie Barber Shop z prawdziwego zdarzenia. Będzie można przystrzyc brodę, wąsy i tradycyjnie ogolić.

Pomysł z otwarciem zakładu fryzjerstwa męskiego w oparciu o dawne tradycje w tym zawodzie, okazał się bardzo dobry. Jego właściciel już myśli o zatrudnieniu dodatkowej osoby, która pomogłaby mu w pracy.

Czym jest dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz 1828 t.j.).
W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?
Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności – Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

UWAGA! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy osoby o zapoznanie się z nim.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – w szczególności art. 46 ust. 1 pkt 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1041) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1

 

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.