OGŁOSZENIE

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od 17.03.2017 r. do 06.04.2017 r., wywieszony został wykaz lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

1) Lokal użytkowy o powierzchni 12,38 m2 – pomieszczenie gospodarcze – usytuowany na cz. dz. 193/38, w budynku nr 4 przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej.