Kondolencje

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem

przyjęliśmy wiadomość

o śmierci naszego Kolegi

Wacława Jatczaka

emerytowanego leśniczego

Nadleśnictwa Maskulińskie

Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie

składają:

nadleśniczy oraz pracownicy

Nadleśnictwa Maskulińskie